Filtr

   

Publikace
Babica P., Čtveráčková L., Lenčešová Z., Trosko J. E. & Upham B. L. 2016: Chemopreventive agents attenuate rapid inhibition of gap junctional intercellular communication induced by environmental toxicants. Nutrition and Cancer - An International Journal 68, 827 - 837
Babica P., Zurabian R., Kumar E. R., Chopra R., Mianecki M. J., Park J. S., Jaša L., Trosko J. E. & Upham B. L. 2016: Methoxychlor and vinclozolin induce rapid changes in intercellular and intracellular signaling in liver progenitor cells. Toxicological Sciences 153, 174 - 185
Bahram M., Kohout P., Anslan S., Harend H., Abarenkov K. & Tedersoo L. 2016: Stochastic distribution of small soil eukaryotes resulting from high dispersal and drift in a local environment. ISME Journal 10, 885 - 896
Bartish I. V. 2016: An ancient medicinal plant at the crossroads of modern horticulture and genetics: genetic resources and biotechnology of sea buckthorn (Hippophae L., Elaeagnaceae). Vijay Rani Rajpal, Rama Rao S. & Raina S. N. (eds.) Gene Pool Diversity and Crop lmprovement. Springer Verlag, 415 - 446
Bartish I. V., Ozinga W. A., Bartish M. I., Wamelink G. W. W., Hennekens S. M. & Prinzing A. 2016: Different habitats within a region contain evolutionary heritage from different epochs depending on the abiotic environment. Global Ecology and Biogeography 25, 274 - 285
Basnet T. B., Rokaya M. B., Bhattarai B. P. & Münzbergová Z. 2016: Heterogeneous Landscapes on Steep Slopes at Low Altitudes as Hotspots of Bird Diversity in a Hilly Region of Nepal in the Central Himalayas. PLOS One 11, 1 - 19
Bidmanová P., Rotreklová O., Danihelka J. & Chrtek J. jun. 2016: Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 101 - 158
Blackburn T. M., Delean S., Pyšek P. & Cassey P. 2016: On the island biogeography of aliens: a global analysis of the richness of alien plant and bird species on oceanic islands. Global Ecology and Biogeography 25, 859 - 868
Bormans M., Maršálek B. & Jančula D. 2016: Controlling internal phosphorus loading in lakes by physical methods to reduce cyanobacterial blooms: a review. Aquatic Ecology 50, 407 - 422
Brůna J., Čada V., Svoboda M. & Wild J. 2016: Historické lesnické mapy odhalují informace o narušenní lesů působením vichřice a lýkožrouta smrkového v 19. století. In: Hubený P., Čížková P. (eds.) Šumavské lesy pod lupou. Správa NP Šumava, Dolní Životice, 21 - 23
Bukovská P., Püschel D., Hršelová H., Jansa J. & Gryndler M. 2016: Can inoculation with living soil standardize microbial communities in soilless potting substrates? Applied Soil Ecology 108, 278 - 287
Burda J., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2016: Keře známé neznámé. Botanika 4, 1 - 100
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: The density awakens: a reply to Blonder. Trends in ecology and evolution 31, 667 - 669
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: Traits Without Borders:Integrating Functional Diversity Across Scales. Trends in ecology and evolution 31, 382 - 394
Cepák V., Kvíderová J. & Lukavský J. 2016: The first description of snow algae on Mount Olympus (Greece). Nova Hedwigia 103, 457 - 473
Cepák V., Přibyl P., Jiřičný V. & Kohoutková J. 2016: Effect of different light spectra on growth and fatty acid composition in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Genetics and Plant Physiology 6, 103 - 115
Cienciala E., Russ R., Šantrůčková H., Altman J., Kopáček J., Hůnová I., Štěpánek P., Tumajer J., Oulehle F. & Stahl G. 2016: Discerning environmental factors affecting current tree growth in Central Europe. Science of The Total Environment 573, 541 - 554
Cross A. T., Adamec L., Turner S. R., Dixon K. W. & Merritt D. J. 2016: Seed reproductive biology of the rare aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180, 515 - 529
Čapková K., Hauer T., Řeháková K. & Doležal J. 2016: Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71, 113 - 123
Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 19