Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sekerka P. 2014: Kam směřuje šlechtění bylinných pivoněk? Zahradnictví 13, 30 - 32.
Sekerka P. 2014: Orseje, málo známé zahradní rostliny. Zahradnictví 13, 28 - 31.
Sekerka P. 2014: Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. Zahradnictví 2014, 12 - 12.
Sekerka P. 2014: Přehled pěstovaných rostlin v databázi Florius. Botanika 2014, 17 - 18.
Sekerka P. 2014: Variabilita rodu Vinca. Zahradnictví 2014, 14 - 16.
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - hlíznaté a trsnaté sasanky. Zahradnictví 2014, 28 - 32.
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - Oddénkaté na jaře kvetoucí sasanky. Zahradnictví 13, 32 - 34.
Sekerka P., Caspers Z., Macháčková M. & Blažek M. 2014: České jmenosloví rodu Iris. Zahradnictví 13, 32 - 34.
Schweingruber F., Říha P. & Doležal J. 2014: Variation in Stem Anatomical Characteristics of Campanuloideae Species in Relation to Evolutionary History and Ecological Preferences. PLoS One 9, 1 - 14. doi:10.1371/journal.pone.0088199
Simic S.B., Komárek J. & Dordevicc N.B 2014: The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie 35, 259 - 267. doi:10.7872/crya.v35.iss3.2014.259
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S. M., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H. & Vrba J. 2014: Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114, 125 - 133. doi:10.1093/aob/mcu067
Skálová H. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. Veronica 28, 16 - 18.
Skálová H. & Čuda J. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. Živa 62, 271 - 273.
Skálová H., Štajerová H., Hejda M., Pergl J., Moravcová L., Perglová I., Čuda J., Jahodová Š., Marková Z., Sádlo J. & Pyšek P. 2014: Invaze ve faktech a termínech. Veronica 28, 2 - 5.
Smith C., Warren M., Rouchet R. & Reichard M. 2014: The function of multiple ejaculations in bitterling. Journal of Evolutionary Biology 27, 1819 - 1829. doi:10.1111/jeb.12432
Sosnová M., Herben T., Martínková J., Bartušková A. & Klimešová J. 2014: To resprout or not to resprout? Modeling population dynamics of a root-sprouting monocarpic plant under various disturbance regimes. Plant Ecology 215, 1245 - 1254. doi:0.1007/s11258-014-0382-3
Strunecký O., Komárek J. & Šmarda J. 2014: Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic Phormidium on the basis of combined molecular and cytomorphological markers. Preslia 86, 193 - 207.
Suda J., Trávníček P. & Kalůsková J. 2014: Co všechno nám mohou říci cytometrické analýzy? Botanika 2014, 13 - 14.
Sudová R., Pánková H., Rydlová J., Münzbergová Z. & Suda J. 2014: Intraspecific ploidy variation: a hidden, minor player in plant-soil-mycorrhizal fungi interactions. American Journal of Botany 101, 26 - 33. doi:10.3732/ajb.1300262
Svidenský R., Čížková H. & Kučerová A. 2014: Ústup litorální vegetace na rybníku Bažina (PR Vrbenské rybníky). Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 2014, 86 - 100.