Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Zázvorka J. & Mandák B. 2006: Orobranche minor Sm., 1797 - záraza menší. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 133 - 134.
Zázvorka J. & Mandák B. 2006: Orobranche ramosa L., 1753 - záraza větevnatá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 134 - 135.
Adamec L. 2005: Co nového přinesl Mezinárodní botanický kongres poznání o masožravých rostlinách? Trifid 10 (3), 6 - 9.
Adamec L. 2005: Dix ans apres l'introduction d'Aldrovanda vesiculosa en Republic Tcheque. Dionee 58, 8 - 13.
Adamec L. 2005: Ecophysiological characterization of carnivorous plant roots: oxygen fluxes, respiration, and water exudation. Biologia Plantarum 49, 247 - 255.
Adamec L. 2005: Ekofyziologická charakteristika kořenů masožravých rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 45 - 52.
Adamec L. 2005: Nemoc aldrovandky poznaná a zvládnutelná? Trifid 10 (1), 18 - 19.
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (Ière Partie). Dionee 59, 22 - 30.
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (2sd Partie). Dionée 60, 19 - 23.
Adamec L. 2005: Ten years after the introduction of Aldrovanda vesiculosa to the Czech Republic. 152, 239 - 245.
Adamec L. 2005: Quoi de nouveau du côté de la recherche sur Aldrovanda? Dionée 58, 22 - 28.
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2005: Removal of microcystins by phototrophic biofilms – a microcosm study. Environmental Science and Pollution Research 12, 369 - 374.
Barranguet, Ch., Veuger,B., Van Beusenom, S.A.M., Marvan, P., Sinke, J.J., & Admiraal, W. 2005: Divergent composition of algal-bacterial biofilms developing under various factors. European Journal of Phycology 40, 1 - 8.
Bayerová Š. & Haas K. 2005: Toensbergianic acid, a new higher aliphatic diacid from the genus Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae). Bryologist 108/2, 224 - 227.
Bayerová Š., Kukwa M. & Fehrer J. 2005: A new species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe. Bryologist 108, 131 - 138.
B. Enkhtuya & M. Vosátka 2005: Interaction between grass and trees mediated by extraradical mycelium of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi. Symbiosis 38, 261 - 277.
Bímová K. & Hoffmann A. 2005: CHKO Kokořínsko. Botanická charakteristika. Ložek V., Kubíková J., Špryňar P.: Chráněná území ČR - Střední Čechy. AOPK Praha., 692 - 696.
Björn L.O., Chapin III F.S., Chernov V.Y., Christensen T.R., Huntley B., Ims R., Johansson M., Riedlinger D.J., Jonasson S., Matveyeva N., Oechel W., Panikov N., Shaver G., Elster J, Henttonen H., Jónsdóttir I.S., Laine K., Schaphoff S., Sitch S., Taulavuori E., Taulavuori K. & Zöckler Ch. 2005: Arctic tundra and polar desert ecosystems. In: Arctic climate impact assessement, Cambridge, Cambridge University Press, 243 - 353.
Botta-Dukát Z., CHytrý M., Hájková P. & Havlová M. 2005: Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77, 89 - 111.
Boublík K. 2005: Potenciální přirozená vegetace modelového transektu Třeboňskou pánví. In: Douda J., Joza V. et Šamonil P. [eds], Problematika lesnické typologie VII., FLE CZU, Praha. 7, 2 - 4.