Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Ujházy K., Fanta J. & Prach K. 2011: Two centuries of vegetation succession in an inland sand dune area, central Netherlands. Applied Vegetation Science 14, 316 - 325. doi:10.1111/j.1654-109X.2011.01133.x
Váczi P., Barták M., Nedbalová L. & Elster J. 2011: Comparative analysis of temperature courses in Antarctic lakes of different morphology: Study from James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports 1, 78 - 87.
van Kleunen M., Dawson W. & Dostál P. 2011: Research on invasive-plant traits tells us a lot. Trends in Ecology and Evolution 26, 317 - 317. doi:10.1016/j.tree.2011.03.019
Velev N., Apostolova I. & Fajmonová Z. 2011: Cynosurus cristatus grasslands in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 221 - 236.
Velev N., Apostolova I. & Rozbrojová Z. 2011: Alliance Arrhenatherion elatioris in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 67 - 78.
Vila M., Espinar J. L., Hejda M., Hulme P. E., Jarošík V., Maron J. L., Pergl J., Schaffner U., Sun Y. & Pyšek P. 2011: Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters 14, 702 - 708. doi:10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x
Vild O. & Rotherham I. D. 2011: Yarncliff Wood at Hathersage: the impacts of sixty years of sheep exclosure on an upland Pennine ancient wood. Landscape Archaeology and Ecology 9, 328 - 331.
Vítková M. 2011: Péče o akátové porosty. Ochrana přírody 66, 7 - 12.
Vlasáková B. & Gustafsson M. H. G. 2011: Clusia blattophila sp. nov. (Clusiaceae) from an inselberg in French Guiana. Nordic Journal of Botany 29, 178 - 181. doi:10.1111/j.1756-1051.2011.01061.x
Vlasáková B. & Jarau S. 2011: Dioecious Clusia nemorosa achieves pollination by combining specialized and generalized floral rewards. Plant Ecology 212, 1327 - 1337. doi:10.1007/s11258-011-9908-0
Vohník M. & Albrechtová J. 2011: The co-occurrence and morphological continuum between ericoid mycorrhiza and dark septate endophytes in roots of six European Rhododendron species. Folia Geobotanica 46, 373 - 386. doi:10.1007/s12224-011-9098-5
Vohník M., Burdíková Z., Vyhnal A. & Koukol O. 2011: Interactions Between Testate Amoebae and Saprotrophic Microfungi in a Scots Pine Litter Microcosm. Microbial Ecology 61, 660 - 668. doi:10.1007/s00248-010-9777-4
Vondrak J. & Kubasek J. 2011: Algal stacks and fungal stacks in lichens and their importance for surviving in extreme habitats. In: Čibiljov (ed.) Voprosi stepevedenia, Učreždenije rossijskoj akademii nauk, Uralskoe otdelenije, Institut stepi, Orenburg, 19 - 22.
Vondrak J., Říha P., Redchenko O., Vondráková O., Hrouzek P. & Khodosovtsev A. 2011: The Caloplaca crenulatella species complex; its intricate taxonomy and description of a new species. Lichenologist 43, 467 - 481. doi:10.1017/S0024282911000466
Vosátka M., Mrnka L., Sudová R., Vohník M., Doubková P., Kuchár M., Tlustoš P., Habart J., Trakal L. & Joner E. J. 2011: Kombinované přípravky pro zakládání výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách kontaminovaných rizikovými prvky. 2011, 1 - 9.
Vymyslicky T., Fabsicova M. , Entova M. & Kurova J. 2011: Barren fallows as small areas with potential for increasing grassland biodiversity. In: Potsch E.M., Krautzer B. & Hopkins A. (eds.) Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions, Organising Committee and Agricultural Research and Education Centre, Irdning, 514 - 516.
Vymyslický T., Fabšičová M., Entová M. & Kůrová J. 2011: Význam úhorů v zemědělské krajině. Úroda 59, 71 - 76.
Weiß M., Sýkorová Z., Garnica S., Riess K., Martos F., Krause C., Oberwinkler F., Bauer R. & Redecker D. 2011: Sebacinales Everywhere: Previously Overlooked Ubiquitous Fungal Endophytes. PLoS One 6, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0016793
Wirth V., Vondrák J., de Bruyn U. & Hauck M. 2011: Erstnachweise von Flechtenarten für Deutschland und Frankreich. Herzogia 24, 155 - 158.
Wollstonecroft M. M., Hroudová Z., Hillman G. C. & Fuller D. Q 2011: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, a new species in the flora of the ancient Near East. Vegetation History and Archaeobotany 20, 459 - 470. doi:10.1007/s00334-011-0305-3