Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K. 2011: VBB03. Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 142 - 144.
Šumberová K. 2011: VBB04. Potametum lucentis Hueck 1931. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 144 - 147.
Šumberová K. 2011: VBB05. Potametum perfoliati Miljan 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 152 - 155.
Šumberová K. 2011: VBB06. Elodeetum canadensis Nedelcu 1967. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 155 - 159.
Šumberová K. 2011: VBB07. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 159 - 162.
Šumberová K. 2011: VBB08. Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 162 - 165.
Šumberová K. 2011: VBB09. Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 165 - 168.
Šumberová K. 2011: VBB10. Groenlandietum densae Segal ex Schipper et al. in Schaminée et al. 1995. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 168 - 171.
Šumberová K. 2011: VBB11. Potametum denso-nodosi de Bolós 1957. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 171 - 175.
Šumberová K. 2011: VBB12. Potametum praelongi Hild 1959. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 175 - 178.
Šumberová K. 2011: VBB13. Potametum zizii Černohous et Husák 1986. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 178 - 180.
Šumberová K. 2011: VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 180 - 184.
Šumberová K. 2011: VBB15. Potametum trichoidis Tüxen 1974. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 184 - 186.
Šumberová K. 2011: VBB16. Najadetum marinae Fukarek 1961. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 186 - 190.
Šumberová K. 2011: VBB17. Najadetum minoris Ubrizsy 1961. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 190 - 192.
Šumberová K. 2011: VBB18. Potametum crispi von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 193 - 196.
Šumberová K. 2011: VBB19. Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 196 - 198.
Šumberová K. 2011: VBB20. Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 199 - 202.
Šumberová K. 2011: VBB21. Potametum pusilli von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 202 - 205.
Šumberová K. 2011: VBB23. Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 208 - 209.