Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Grubhoffer L., Komárek J. & Květ J. 2009: Odešel Ivan Šetlík. Živa 57, 38 - 38.
Hadinec J. & Kaplan Z. 2009: Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. Zprávy České botanické společnosti 44, 307 - 308.
Hájek J., Kvíderová J., Worland R., Barták M., Elster J. & Vaczi P. 2009: Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia 48, 105 - 106.
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386. doi:10.1007/s12224-009-9050-0
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958.
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69.
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302. doi:10.1007/s11284-008-0506-0
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250. doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16528.x
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332.
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425. doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01608.x
Härtel H. 2009: Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů. Zprávy České botanické společnosti 44, 25 - 33.
Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. 2009: Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1 - 198.
Hauer T. & Pažoutová M. 2009: Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. Opera Corcontica 46, 57 - 66.
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. Vesmír 88, 511 - 513.
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7.
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61.
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130. doi:10.3767/000651909X475482
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57, 103 - 106.
Hejda M. 2009: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae, Magnoliophyta). In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin, 351 - 351.
Hejda M., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology 97, 393 - 403. doi:10.1111/j.1365-2745.2009.01480.x