Folia Geobotanica

Služby

Folia Geobotanica je časopis zabývající se ekologií a systematikou rostlin. Jeho hlavní zaměření se týká rostlinných druhů ve strukturovaném prostředí. Oblasti, kterým je na jeho stránkách věnována pozornost:

  • srovnávací studie vegetace
  • procesy probíhající ve vegetaci
  • propojení systematiky a ekologie rostlin
  • experimentální taxonomie

Folia Geobotanica publikují studie pocházející jak z observačního, tak z experimentálního typu výzkumu.

Časopis byl založen Slavomilem Hejným a Jaroslavem Moravcem roku 1966 (tehdy pod jménem Folia Geobotanica & Phytotaxonomica), v tehdejším Botanickém ústavu ČSAV. Velmi rychle našel časopis své místo ve světě botaniky a ekologie rostlin. Mezinárodní redakční rada časopisu a náročná vstupní procedura zajišťují vysokou kvalitu publikovaných prací. Časopis je zahrnut v Current Contents a Science Citation Index. Folia Geobotanica vydávají rovněž zvláštní monotematická čísla. Často tato tématicky zaměřená čísla vznikají v souvislosti s mezinárodními konferencemi věnovanými dané problematice.

Redakční rada časopisu Folia Geobotanica

Redakční rada Folia Geobotanica sídlí v Botanickém ústavu AV ČR, vydavatelem a distributorem je Springer.

folia8 folia7 folia1 folia2
folia3 folia4 folia5 folia6