Časopis Botanika

Vyšlo druhé letošní číslo Botaniky

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, jsme tu s podzimním číslem Botaniky. Po přiblížení polistopadové historie našeho pracoviště zalétneme ještě na chvíli do exotiky jižní Afriky za rodem Pteronia. Z cest si člověk ale může přivézt i např. invazní druhy rostlin....

více...

Porevoluční změny v historii Botanického ústavu

V minulém čísle jsme představili vznik Botanického ústavu a nyní poodhalíme změny, které nastaly po sametové revoluci. Soustředěné úsilí všech porevolučních ředitelů včetně současného Jana Wilda vedlo v přetvoření našeho pracoviště ve špičkovou vědeckou instituci spadající do nejlépe hodnocené kategorie...

více...

Za rodem Pteronia do Jižní Afriky a Namibie

Během našich cest do Jižní Afriky (především kapské květenné říše), která nás dlouhodobě fascinuje svým rostlinným bohatstvím, jsme narazili na rod, který jsme z našich končin neznali. Vzhledem k více než 9 tisícům druhů kapských cévnatých rostlin, z nichž 68...

více...

Dva odstíny šedi aneb Odhalování ekologie „nových“ vetřelců

Nedávné průzkumy zámeckých zahrad a městských parků ukázaly, že se ze zahradních výsadeb mimo obvyklé parkové dřeviny, jako je šeřík (Syringa vulgaris), ořešáky (Juglans nigra, J. regia), jírovec (Aesculus hippocastanum) či akát (Robinia pseudoacacia) šíří také množství druhů bylinných. V...

více...

Má každá rostlina nejradši jen to svoje místečko?

Už po mnoho let je lidem známo, že není dobré rok co rok na jednom políčku pěstovat stále tu samou plodinu. Dokonce už před více než 2000 lety lidé zjistili, že ovocné stromy špatně rostou na místech, kde byly předtím...

více...

Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě?

Sinice, skupina fotosyntetických bakterií, která v tuto chvíli čítá téměř 2 300 druhů ve zhruba 450 rodech, nás překvapí svou tvarovou různorodostí a ještě více svojí schopností osídlit prakticky všechna prostředí na Zemi, včetně těch extrémních, jako jsou termální prameny...

více...

Milířiště a lesy dnes a v minulosti

Dřevěné uhlí zná každý, kdo se už zúčastnil víkendového grilování na chalupě. Mnozí také vědí, že tento materiál hrál v minulosti velmi důležitou roli při různých industriálních aktivitách. Jednoduše řečeno, dřevěné uhlí má jednu vlastnost, která ho činila takřka nenahraditelným...

více...

Ohrožená diverzita lužních lesů

Ztráta biodiverzity představuje jeden z nejpalčivějších problémů naší planety. Týká se téměř všech ekosystémů a ušetřeny nezůstaly ani středoevropské lesy, lužní porosty nevyjímaje. V letech 2019–2021 jsme hodnotili změny diverzity vegetace nížinných lužních lesů České republiky za použití metody opakovaných...

více...

Novinky v Průhonické botanické zahradě

Letošní sezónu jsme zahájili dříve, než bylo v minulých letech obvyklé. Sezóna u nás začala s pomology z ČSOP jarním seminářem řezu ovocných dřevin. Dlouhodobě s nimi spolupracujeme na údržbě pomologického arboreta tak, aby arboretum bylo udržováno co nejšetrněji. Pomologické...

více...

Botanická zahrada Třeboň v roce 2022

Stálé a sezónní expozice naší botanické zahrady čítají už více než 1 000 druhů rostlin, většinou z mokřadních stanovišť různých koutů světa. V letošním roce jsme se zaměřovali na spolupráci s orgány ochrany přírody při záchraně některých kriticky ohrožených druhů...

více...