Časopis Botanika

Vyšlo 2. číslo Botaniky v roce 2021

Je tu podzim a s ním druhé číslo Botaniky. Léto bylo deštivé, a tak jsme mohli studovat polní mokřady, o kterých se dočtete v článku z míst, která v tomto rozmarném létě zasáhlo tornádo. Podobné atmosférické jevy o sobě dávají vědět často v tropech a jejich četnost v minulosti se dá vysledovat na letokruzích dřevin, jak se dozvíte v dalším příspěvku. Lesy jsou cennou studnicí
informací o změnách přírody a naši kolegové ve spolupráci s lesníky připravili speciální mapy takových změn. Na téma propojení botaniky se záznamy z ještě starší minulosti, jakou se zabývá archeologie, si popovídáme v dalším článku. Třeboňské pracoviště Botanického ústavu mělo letos 50 let od založení. Dlouhodobě je s ním spojený prof. Jiří Komárek, který také oslavil významné životní jubileum. Pan profesor se zabývá sinicemi a řasami a o jejich výjimečných sbírkách, jakož i kolekci vodních a mokřadních rostlin v Třeboňské botanické zahradě se dočtete právě v tomto čísle Botaniky. Ani Průhonická botanická zahrada v sezóně nezahálela a připravila mnoho zajímavých akcí. Zato pandemie v uplynulém školním roce nepustila do školních lavic děti podstatnou část školního roku. Proto jsme se jim snažili zpříjemnit online výuku vpády vědců a o prázdninách i příměstským táborem. Krátkou vzpomínku věnujeme naší dlouholeté kolegyni dr. Zdeňce Neuhäuslové.