Časopis Botanika

Informace pro autory

1. Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům se zájmem o botaniku. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.

2. Délka článku do 6 000 znaků bez mezer. V případě nutnosti překročení délky kontaktujte redakci.

3. Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.

4. Obrázky posílejte v samostatných souborech, uložené ve formátu TIFF, případně JPG nebo GIF (pokud možno využít formáty bez ztrátové komprese při ukládání). K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly, nezapomeňte uvést autora.

5. Medailonky autorů zašlete spolu s rukopisem. Délka medailonku do 300 znaků bez mezer + foto, vzor zde.

6. Předání článku v elektronické podobě e-mailem na botanika@ibot.cas.cz.