Časopis Botanika

Informace pro autory

  1. Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům se zájmem o botaniku. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.
  1. Délka článku ve formátu textu Times New Roman 12, řádkování 1,5 by neměla překročit 2 stránky A4, tj. 4 000 znaků bez mezer. V případě nutnosti překročení délky kontaktujte redakci.
  1. Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.
  1. Obrázky posílejte v samostatných souborech, uložené ve formátu TIFF, případně JPG nebo GIF (pokud možno využít formáty bez ztrátové komprese při ukládání). K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly.
  1. Předání článku v elektronické podobě e-mailem na botanika@ibot.cas.cz