Časopis Botanika

Časopis Botanika

Popularizační a informační časopis Botanika
vydává od roku 2013 Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Šéfredaktor:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada:
RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
RNDr. Pavel Sekerka
RNDr. Hana Skálová, CSc.
(všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně.
Monotematické speciály jsou vydávány obvykle jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Grafické zpracování: Mgr. Jiří Kaláček, www.kalacek.cz
Tisk: Grafotechna plus, s. r. o.

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena