Časopis Botanika

Časopis Botanika

Popularizační a informační časopis Botanika vydáváme od roku 2013 v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. Posláním časopisu je zpřístupnit širší veřejnosti  informace o botanickém výzkumu ředevším v Botanickém ústavu AV ČR v přehledné a srozumitelné formě a tím přispívat k propagaci vědecké činnosti této organizace a spolupracujících odborných institucí. Naplňujeme tak poslání Strategie AV 21, kterým je špičkový výzkum ve veřejném zájmu. V časopise Botanika přinášíme kromě novinek z výzkumů různých pracovních skupin, také rozhovory s našimi předními vědci a vědkyněmi, reportáže o práci vědců, také zprávy o činnosti botanických sbírek v botanických zahradách v Průhonicích a Třeboni, a myslíme i na děti. Časopis je především určen pro veřejnost s hlubším zájmem o přírodu, střední školy a pro všechny, kdo navštíví naše pracoviště v Brně, Třeboni a Průhonicích, které je navíc obklopeno krásným prostředím zámeckého parku zapsaným na Seznam památek světového dědictví UNESCO.
Časopis Botanika si můžete zakoupit v knihkupectvích Academia za 49 Kč, nebo předplatit dvě čísla ročně za 150 Kč, včetně poštovného. Předplatitelé získávají zdarma elektronickou verzi, která je k dispozici všem za rok dozadu. Časopis lze také objednat na e-mailové adrese botanika@ibot.cas.cz. Časopis vychází na jaře a na podzim.

Šéfredaktor:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada:
RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
RNDr. Pavel Sekerka
RNDr. Hana Skálová, CSc.
(všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně.
Monotematické speciály jsou vydávány obvykle jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Grafické zpracování: Mgr. Jiří Kaláček, www.kalacek.cz
Tisk: Grafotechna plus, s. r. o.

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena