Časopis Botanika

Vyšlo 2. číslo Botaniky v roce 2021

Je tu podzim a s ním druhé číslo Botaniky. Léto bylo deštivé, a tak jsme mohli studovat polní mokřady, o kterých se dočtete v článku z míst, která v tomto rozmarném létě zasáhlo tornádo. Podobné atmosférické jevy o sobě dávají...

více...

Vědci dětem / Tohle jsme my…

Pojďme se podívat, jak se vědci z Botanického ústavu věnovali dětem na letním příměstském táboře v Průhonickém parku.

více...

Vpády botaniků do online výuky škol během covidu

Projekt Vědci do výuky vznikl podobně spontánně jako loni na jaře Věda na doma (https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma). Účastnil se ho i Botanický ústav AV ČR.

více...

Novinky v Průhonické botanické zahradě

Průhonická botanická zahrada leží na východním okraji Průhonického parku. Specializuje se především na konzervaci prastarých a historických odrůd kosatců, pivoněk, denivek a růží.

více...

Botanická zahrada Třeboň 2021

Botanická zahrada Třeboň zahájila letos provoz tradičně 1. května a do konce září přilákala přes 2600 návštěvníků.

více...

Jak ve výzkumu propojovat archeologii a botaniku?

Archeologie je vědní disciplína, která se zabývá zkoumáním a uchováváním hmotných pozůstatků lidských společností z minulosti. Tyto lidské společnosti (stejně jako současné) však nelze poznávat odtržené od jejich životního prostředí, a proto se je archeologie snaží pochopit v jejich environmentálním...

více...

Jak zobrazit lesní minulost?

Na Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu AV ČR vědci v průběhu posledních deseti let nashromáždili velké množství informací týkajících se lesní minulosti. Jeden z dílčích výsledku je díky spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) volně k prohlížení v...

více...

Jednoho deštivého léta, aneb Co jsme (zatím) vybádali v polních mokřadech jižní Moravy

Bažiny, močály, mokřiny, třasoviska, mokřady… tato slova u části veřejnosti vzbuzují odpor či úzkost, patrně kvůli předpokládanému riziku utonutí nebo přinejmenším zamokření a zablácení.

více...

Botanické zahrady jako součást evropského kulturního dědictví

Botanické zahrady se celosvětově věnují konzervaci genofondu rostlin. Kromě planých druhů se soustředí také na odrůdy okrasných rostlin, které můžeme chápat jako kulturní dědictví.

více...