Časopis Botanika

Jak zobrazit lesní minulost?

Rozšíření a početnost smrku v 19. století na základě písemných materiálů. Patrná je jeho absence v nižších polohách a naopak běžný výskyt zhruba od 500 m nadmořské výšky. Světle šedá barva znamená bezlesé území a černá barva chybějící data.

Rozšíření a početnost smrku v 19. století na základě písemných materiálů. Patrná je jeho absence v nižších polohách a naopak běžný výskyt zhruba od 500 m nadmořské výšky. Světle šedá barva znamená bezlesé území a černá barva chybějící data.

Na Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu AV ČR jsme v průběhu posledních deseti let nashromáždili velké množství informací týkajících se lesní minulosti. Vytvořili jsme tři databáze vycházející z různých zdrojů dat: archeologických, historických písemných a vegetačních. Díky projektu Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi (2018–2021) podpořenému Technologickou agenturou České republiky jsme měli možnost tyto informace přetavit do podoby digitálních map a poskytnout je k dispozici veřejnosti. Výsledek je díky spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) volně k prohlížení v elektronické formě v Mapovém katalogu na webu ÚHÚL.

Více v článku: Vild O., Hédl. R., Szabó P., Štěrba T. a kol. (2021): Jak zobrazit lesní minulost? Botanika 9/2: 10–12.

Citovaná literatura:

Kolář J., Tkáč P., Macek M., Szabó P. (2016): Archaeology and historical ecology: the archaeological database of the LONGWOOD ERC project. Archäologisches Korrespondenzblatt 46: 539–554. https://doi.org/10.11588/ak.2016.4.74818

Průša E. (1967): Ekologické skupiny rostlin. ÚHÚL, Brandýs nad Labem.

Szabó P., Suchánková S., Křížová L., Kotačka M., Kvardová M., Macek M., … Brázdil R. (2018): More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods, 51(3), 175–189. https://doi.org/10.1080/01615440.2018.1444523