Časopis Botanika

Jak ve výzkumu propojovat archeologii a botaniku?

Zuhelnatělá semena zběhovce trojklanného (Ajuga chamaepitys), opletky obecné (Fallopia convolvulus), lilku černého (Solanum nigrum) a dalších, doba bronzová (asi 2300–800 př. n. l.). Určení a foto J. Apiar

Zuhelnatělá semena zběhovce trojklanného (Ajuga chamaepitys), opletky obecné (Fallopia convolvulus), lilku černého (Solanum nigrum) a dalších, doba bronzová (asi 2300–800 př. n. l.). Určení a foto J. Apiar

Lidé v minulosti, stejně jako dnes, konzumovali mnoho pěstovaných i divokých rostlin, spotřebovávali palivové i stavební dřevo nebo si z rostlinných materiálů vyráběli nejrůznější předměty denní potřeby (např. oděvy, lana, papír). Právě z tohoto úzkého propojení člověka a rostlin vyplývá i důležité propojení archeologie a botaniky. Botanika totiž zkoumá nejvýznamnější součást životního prostředí Evropy mírného pásu – vegetaci. Takové spojení nám tedy může pomoci odhalit mnoho odpovědí na otázky, které si klademe ke vztahu člověka k lesu, k pěstovaným plodinám nebo sbíraným rostlinám v minulosti.

Více v článku: Kolář J., Abraham V., Tkáč P., Macek M. (2021): Jak ve výzkumu propojovat archeologii a botaniku? Botanika 9/2: 13–14.