Časopis Botanika

Rostliny jsou prostředníky mezi půdou a atmosférou

Mezi zemským povrchem a atmosférou dochází k nepřetržité výměně hmoty a energie, která přispívá k vývoji lokálního počasí i globálního klimatu. Svým působením tuto výměnu významně urychlují rostliny, které kořeny přijímají vodu z půdy, aby ji pak z nadzemních částí ztrácely do ovzduší výměnou za uhlík. S výparem s sebou odnáší i teplo. Těla rostlin se svými rozvětvenými strukturami nad povrchem i pod ním jsou do značné míry stavěna tak, aby k této výměně přispívala co nejefektivněji.

Více v článku: Bouda M. (2022): Rostliny jsou prostředníky mezi půdou a atmosférou. Botanika 10/1: 18–20.