Časopis Botanika

Vyšlo druhé letošní číslo Botaniky

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

jsme tu s podzimním číslem Botaniky. Po přiblížení polistopadové historie našeho pracoviště zalétneme ještě na chvíli do exotiky jižní Afriky za rodem Pteronia. Z cest si člověk ale může přivézt i např. invazní druhy rostlin. Ty na počátku své invaze bývají pěstované pro svůj dekorativní vzhled, jak se dočtete v dalším příspěvku o dvou chlupatých skal­ničkách. Na otázku, proč se některé rostliny začnou rychle šířit (jako ty invazní) a jiné se někde sotva uchytí, není lehká odpověď. Část odpovědi přinášejí kolegové v článku zabý­vajícím se zpětnou vazbou mezi rostlinami a půdou. Z půdy se vypravíme do vody, kde to mají rádi algologové a kde začínala evoluce dnešních cévnatých rostlin. O tom nám poví kurátor algologických sbírek. Jistě všichni máte v paměti oheň v národním parku České Švýcarsko. Oheň ale může být i dobrý sluha například ve službách těch, kdo pálili dřevěné uhlí v milířištích. S výsledky jednoho projektu propojujícího historiky a přírodovědce nás seznámí brněnští kolegové. S historií a hospodařením souvisí změny vegetace ve vodou ovlivněných lužních lesích, jak vybádali naši bývalí kolegové. A nahlédneme také do Botanické zahrady v Třeboni, která získává stále nové obdivovatele.

Dobrých zpráv není nikdy dost. Našim třem kolegům udělila Akademie věd ČR Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Prof. Prach se zabývá studiem změn vegetace po narušení a možnostmi, jak využít přirozené procesy k obnově ekologických funkcí ekosys­témů po jejich zničení. Dr. Svitavská Svobodová je expertkou na analýzu pylů a studiem fosilních pylových zrn prohloubila poznání vývoje středoevropské přírody. Dr. Lukavský studuje řasy a vyvinul řadu speciálních metod jejich kultivace. Na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl na Národní cenu vlády Česká hlava – nejvyšší ocenění české vědy – za rok 2022 navržen náš kolega Petr Pyšek. Prof. Pyšek je jeden z nejcitovanějších vědců světa zabývající se biologickými invazemi.

Všem oceněným gratulujeme a čtenářům přejeme pokud možno ničím nerušený podzim strávený ve společnosti našeho časopisu.

Petr Petřík, šéfredaktor