Časopis Botanika

Rostlina roku: vstavač kukačka

Vstavač kukačka na lokalitě v jižních Čechách. Foto M. Štech

Vstavač kukačka na lokalitě v jižních Čechách. Foto M. Štech

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce Česká botanická společnost upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně. Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio). Tato dříve na území České republiky hojná rostlina nyní patří mezi zákonem chráněné (silně ohrožené) a dle Červeného seznamu dokonce mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny. Změny v obhospodařování krajiny v několika posledních desetiletích vedly u tohoto druhu, podobně jako u mnohých našich orchidejí, k razantnímu úbytku vhodných lokalit. Pro čtenáře našeho webu otvíráme celý článek zde.

Více v článku: Härtel H., Bauer P., Brabec J., Gillová L., Jongepierová I., Štech M. (2021): Rostlina roku: vstavač kukačka. Botanika 9/1: 21–25.