Časopis Botanika

Vyšlo 1. letošní číslo Botaniky 1/2022

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

je tu opět jaro a s ním kromě letošního 60. výročí našeho pracoviště vstupuje časopis Botanika do 10. roku své existence. To vybízí k malému ohlédnutí. Z celkem 233 příspěvků mezi roky 2013 a 2021 se 38 % zaměřilo na vědu bezprostředně se týkající našeho pracoviště, 16 % pokrývalo sbírkovou činnost, park a botanickou zahradu a 41 % bylo věnováno ostatním tématům (recenze, rozhovory). Zbylých 5 % jsme věnovali nejmenším čtenářům. Z titulků publikovaných příspěvků jsme připravili tzv. wordcloud (mrak slov).

Pohledu do minulosti věnujeme částečně i jarní číslo. Po stručné historii Botanického ústavu do roku 1989 vás seznámíme s půlstoletím sledování výzkumných ploch v samotném srdci Českého krasu. Projdeme si ukázky sběru údajů o výskytu rostlin pomocí mobilních aplikací. Prostor dáváme opět České botanické společnosti, která pokračuje v kampani Rostlina roku. Zajímá vás, jak lze využívat moderní metody v taxonomii? Přečtěte si článek o vodních rostlinách lakušnících. O tom, jakou roli sehrává voda mezi půdou a rostlinami, se dočtete v dalším příspěvku. Že botanika má mnoho aplikačních výstupů do ochrany přírody a že je důležité ovládat praktické dovednosti a zahradničení, píšeme v článcích o záchranném
výzkumu endemitů na Kanárských ostrovech nebo na hadcových skalkách u Želivky. Nakonec se podíváme na pár velkých akcí, jako je výstava EXPO v Dubaji nebo konference ČBS.

Smutné zprávy na konec. Bohužel nás nedávno navždy opustilo několik kolegů, mezi nimiž jmenujme ty, kteří svůj profesní život významně spojili s naším pracovištěm. Jsou jimi Petr Marvan, Karel Fiala, Zdeněk Kropáč a Jan Jeník, všichni jsou zmíněni v příspěvku o historii BÚ. Karlu Fialovi věnujeme navíc krátkou vzpomínku na jeho působení v brněnském oddělení, kde si ho kolegové vážili pro jeho skromnost a píli, ale i smysl pro humor.

Přejeme vám klidné jaro, které si neváhejte zpříjemnit např. procházkou s čerstvě vydaným speciálem Botaniky o stromech druhé části Průhonického
parku.

Petr Petřík, šéfredaktor