Časopis Botanika

Život pro kuřičku – jak spolupráce mezi vědci, ochránci přírody a místními obyvateli zachránila českého endemita

Kuřička hadcová je na první pohled nenápadná rostlina z čeledi hvozdíkovitých, u které jako by nic nenapovídalo tomu, že patří mezi nejvzácnější české rostlinné druhy. S kuřičkou se již naši čtenáři mohli seznámit na stránkách Botaniky (2016/2). Kuřička je českým endemitem, který roste na světě pouze na dvou doložených místech – v přírodní památce Hadce u Hrnčíř (jediná populace) a v národní přírodní památce Hadce u Želivky (sedm populací), která je součástí evropsky významné lokality Želivka. V minulosti se vyskytovala ještě v přírodní památce Borecká skalka, kde zanikla s těžbou dnes již uzavřeného hadcového lomu. Význam kuřičky hadcové dokládá i to, že je chráněna jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Ve směrnici 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je uvedena mezi prioritními druhy vyžadujícími zvláštní územní ochranu i přísnou ochranu na celém území členského státu.

Více v článku: Pánková H. & Kříž K. (2022): Život pro kuřičku – jak spolupráce mezi vědci, ochránci přírody a místními obyvateli zachránila českého endemita. Botanika 10/1: 21–23.

Literatura k dalšímu studiu:

Lozada-Gobilard S., Pánková H., Zhu J., Stojanova B., Müzbergová Z. (2020): Potential risk of interspecific hybridization in ex situ collections. Journal for Nature Conservation 58: 125912.

Stojanova B., Šurinová M., Zeisek V., Münzbergová Z. & Pánková H. (2020): Low genetic differentiation despite high fragmentation in the endemic serpentinophyte Minuartia smejkalii (M. verna agg., Caryophyllaceae) revealed by RADSeq SNP markers. Conservation Genetics 21: 178–198.

Stojanova B., Münzbergová Z., Pánková H. (2021): Inbreeding depression and heterosis vary in space and time in the serpentinophyte perennial Minuartia smejkalii. Preslia 93: 149–168.