Dokumenty

O Botanickém ústavu

Zřizovací listina Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. (PDF, 202 KB)
Etický kodex pracovníků Akademie věd ČR (DOC, 39 KB)
Pravidla pro sběr biologického materiálu (DOC, 24 KB)

Výroční zprávy BÚ

2023 – výroční zpráva (PDF ke stažení, 5,1 MB), 2023 – výroční zpráva (k listování), Projednání a schválení VZ za rok 2023 v orgánech BÚ (PDF, 38 kB)

2022 – výroční zpráva (PDF ke stažení, 16 MB), 2022 – výroční zpráva (k listování), Projednání a schválení VZ BÚ za rok 2022 (PDF, 33 kB)

2021 – výroční zpráva (PDF, 10 MB), projednání a schválení výroční zprávy v orgánech BÚ (PDF, 32 KB)

2020 – výroční zpráva (PDF, 9 MB), projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ (PDF, 36 KB)

2019 výroční zpráva (PDF, 6,7 MB); projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ (PDF, 39 KB)

Starší výroční zprávy

Rozpočty včetně střednědobého výhledu

2024 (PDF, 347 KB)

2023 (PDF, 348 KB)
2022 (PDF, 326 KB)
2021 (PDF, 326 KB)
2020 (PDF, 508 KB)
2019 (PDF, 221 KB)
2018 (PDF, 214 KB)
2017 (PDF, 223 KB)

Strategie

 

Rada světové památky Průhonický park

Zápis z jednání RSP 5. 6. 2023
Starší zápisy z jednání

Dvouletá zpráva o činnosti BÚ v anglickém jazyce

Biennial report 2018-2019   Biennial_report_2014_2015_IB_obalka predni

Další veřejné listiny

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:
Mgr. et. Mgr. Lenka Doleželová Exelová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku
adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239
e-mail: Lenka.Dolezelova@ibot.cas.cz

Výroční zprávy – Informace zveřejňované v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 (PDF, 32 KB); 2017 (PDF, 55 KB)2018 (PDF, 54 KB); 2019 (PDF, 59 KB); 2020 (PDF, 59 KB); 2021 (PDF, 29 KB); 2022

Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek viz profil zadavatele (https://uverejnovani.cz/profiles/details/botanicky-ustav-av-cr-v-v-i)

Stanoviska Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., k věcem veřejným

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava (PDF, 1,9 MB)
Vyjádření ke stavbě lanovky a lyžařského areálu v oblasti Pece pod Sněžkou (DOC, 35 KB)

Vyjádření k problematice lesních porostů 1. zóny NP Šumava (DOC,  39KB)
Vyjádření k asanačním zásahům v 1. zóně č. 58 – Prameny Vltavy (DOC, 34 KB)