O Botanickém ústavu

O Botanickém ústavu

Provádíme výzkum v celé škále evolučně a ekologicky zaměřených botanických oborů. Naší předností je dobrá znalost druhů a schopnost najít a rozpoznat je v přírodním prostředí. Pracujeme v terénu i v laboratoři, kombinujeme pozorování a experimenty. Soustředíme se na základní výzkum, ale naše výsledky jsou využitelné i v praxi. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a veřejnými institucemi zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Vědeckých pracovníků 150+
Založen 1962
Výzkumných skupin 14
Průhonice

Sídlo Botanického ústavu, šest vědeckých oddělení, laboratoře, pokusné zahrady, sbírky, Správa Průhonického parku, Průhonická Botanická zahrada

pracoviště TřebonTřeboň

Tři vědecká oddělení, pokusné zahrady, laboratoře, sbírky, Botanická zahrada

pracoviště BrnoBrno

Tři věděcká oddělení, laboratoře, sbírky