O Botanickém ústavu

O Botanickém ústavu

Provádíme výzkum v celé škále evolučně a ekologicky zaměřených botanických oborů. Naší předností je dobrá znalost druhů a schopnost najít a rozpoznat je v přírodním prostředí. Pracujeme v terénu i v laboratoři, kombinujeme pozorování a experimenty. Soustředíme se na základní výzkum, ale naše výsledky jsou využitelné i v praxi. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a veřejnými institucemi zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny.