Plán genderové rovnosti

Kariéra

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) je postaven tak, aby přispěl k vytváření bezpečného a nediskriminujícího pracovního prostředí, které respektuje rovnost a rozmanitost a zajišťuje všem zaměstnancům a zaměstnankyním (dále zaměstnancům) podmínky pro rozvoj v profesním i osobním životě.

Plán genderové rovnosti Botanického ústavu AV ČR pro období 2022-2025  (pdf, 284 kB)