Organizační struktura

O Botanickém ústavu

Schéma (PDF, 114 kB)

 • Ředitel: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

   

  Zástupce ředitele: RNDr. Vít Latzel, PhD.
  Zástupkyně ředitele pro ekonomiku: Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
  Zástupkyně ředitele pro provoz: Ing. Lenka Hrubá
  Vědecká tajemnice: Mgr. Tereza Chýlová
  Projektové oddělení: Mgr. Pavla Růžková, Ph.D.
  Oddělení informačních technologií: Bc. Jana Burdová
  PR a marketingová manažerka: Mgr. Miroslava Dvořáková
  Vedoucí Správy Průhonického parku: Ing. Jiří Šmída

  Zobrazit více

  Sekretariát ředitele: Mgr. Mai Havrdová Fathi, Radka Staňová

 • Rada pracoviště

  Předsedkyně: Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.,Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Místopředsedkyně: RNDr. Jana Martínková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň

  Zobrazit více

  Členové:
  Prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
  Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
  Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 • Dozorčí rada

  Předseda: prof. RNDr. David Honys, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR
  Místopředseda: doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

  Zobrazit více

  Členové:
  RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  Ing. Sylva Vladíková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
  Ing. Tomáš Wencel, MBA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha

 • Mezinárodní poradní sborZobrazit více

  Doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha
  Prof. Mark van Kleunen, University of Konstanz, Německo
  Prof. Marek Rejmánek,  University of California, Davis, USA
  Prof. Oliver Bossdorf, University of Tübingen, Německo
  Dr. Susana Coelho, Max Planck Institute for Biology Tübingen, Německo
  Prof. Peter Schönswetter, University of Innsbruck, Rakousko
  Prof. Francisca de Vries, University of Amsterdam, Nizozemsko


 • Vědecké pracoviště Průhonice

  Vedoucí: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

  Zobrazit více

  Taxonomické oddělení: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
  Oddělení populační ekologie: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.)
  Oddělení ekologie invazí: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (RNDr. Lenka Moravcová, CSc.)
  Oddělení mykorhizních symbióz: Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (RNDr. Jana Rydlová, Dr.)
  Oddělení geoekologie: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. (RNDr. Josef Brůna, Ph.D.)
  Oddělení evoluční biologie rostlin: Ing. Mgr. Pavel Trávníček, Ph.D.
  Pokusná zahrada: Ing. Miroslav Chmelař
  Analytická laboratoř: Ing. Ivana Plačková
  Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky: Yann Bertrand, Ph.D.
  Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie: Dr. Alexander Beliaev

 • Vědecké pracoviště Třeboň

  Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Zástupce vedoucího: Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

  Zobrazit více

  Oddělení algologie: Mgr. Pavel Přibyl, Ph.D.
  Oddělení funkční ekologie: Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
  Oddělení experimentální a funkční morfologie: Prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
  Analytická laboratoř: Monika Průšová
  Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Technické oddělení Třeboň: Ing. Jiří Liška

 • Vědecké pracoviště Brno

  Vedoucí: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

  Zobrazit více

  Oddělení vegetační ekologie: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. (Péter Szabó, Ph.D.)
  Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  Oddělení paleoekologie: Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.)

 • Časopis Botanika

  Pověřena vedením: Mgr. Tereza Chýlová

  Zobrazit více

  Členové redakční rady:
  RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
  RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D.
  Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
  Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Sekerka
  RNDr. Hana Skálová, CSc.
  (všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
  Mgr. Kateřina Woodard, Ph.D. (Česká botanická společnost)

 • Časopis Folia Geobotanica

  Šéfredaktoři:

  Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, Průhonice (ekologie)
  Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (taxonomie)

  Zobrazit více