Organizační struktura

O Botanickém ústavu

Schéma (PDF, 101 kB)

 

 • Ředitel: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

   

  Zástupce ředitele: RNDr. Vít Latzel, PhD.
  Zástupkyně ředitele pro ekonomiku: Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
  Zástupkyně ředitele pro provoz: Ing. Lenka Hrubá
  Vědecká tajemnice: Mgr. Tereza Chýlová
  Projektové oddělení: Mgr. Pavla Růžková, Ph.D.
  Oddělení informačních technologií: Bc. Jana Burdová
  PR a marketingová manažerka: Mgr. Miroslava Dvořáková
  Vedoucí Správy Průhonického parku: Ing. Jiří Šmída

  Zobrazit více

  Sekretariát ředitele: Mgr. Mai Havrdová Fathi, Radka Staňová

 • Dozorčí rada

  Předseda: prof. RNDr. David Honys, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR
  Místopředseda: doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

  Zobrazit více

  Členové:
  RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  Ing. Sylva Vladíková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
  Ing. Tomáš Wencel, MBA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha

 • Rada pracoviště

  Předsedkyně: Mgr. Martina Janoušková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Místopředsedkyně: RNDr. Jana Martínková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň

  Zobrazit více

  Členové:
  prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.,
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 – Krč
  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice
  Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum Algatech, Třeboň
  prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.,
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 • Vědecké pracoviště Průhonice

  Vedoucí: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

  Zobrazit více

  Taxonomické oddělení: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
  Oddělení populační ekologie: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.)
  Oddělení ekologie invazí: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (RNDr. Lenka Moravcová, CSc.)
  Oddělení mykorhizních symbióz: Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (RNDr. Jana Rydlová, Dr.)
  Oddělení geoekologie: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. (RNDr. Josef Brůna, Ph.D.)
  Oddělení evoluční biologie rostlin: Ing. Mgr. Pavel Trávníček, Ph.D.
  Pokusná zahrada: Ing. Miroslav Chmelař
  Analytická laboratoř: Ing. Ivana Plačková
  Laboratoř molekulární biologie a bioinformatiky: Yann Bertrand, Ph.D.
  Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie: Dr. Alexander Beliaev

 • Vědecké pracoviště Třeboň

  Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

  Zobrazit více

  Centrum pro algologii: Mgr. Pavel Přibyl, Ph.D.
  Oddělení funkční ekologie: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
  Oddělení experimentální a funkční morfologie: prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
  Analytická laboratoř Třeboň: Monika Průšová
  Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Technické oddělení Třeboň: Ing. Jiří Liška
  Web pracoviště

 • Vědecké pracoviště Brno

  Vedoucí: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

  Zobrazit více

  Oddělení vegetační ekologie: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. (Péter Szabó, Ph.D.)
  Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  Oddělení paleoekologie: Mgr. Markéta Fránková, Ph.D. (Mgr. Přemysl Bobek)

 • Časopis Folia Geobotanica

  Redaktoři:
  Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice (šéfredaktor, hlavní redaktor pro oblast ekologie)
  Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní redaktor pro oblast systematiky)

  Zobrazit více
 • Časopis Botanika

  Šéfredaktor: pozice neobsazena

  Zobrazit více

  Redakční rada:
  RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
  RNDr. Zuzana Chumová, PhD.
  Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
  Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Sekerka
  RNDr. Hana Skálová, CSc.
  (všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)