Organizační struktura

O Botanickém ústavu

Schéma (PDF, 105 kB)

 

 • Ředitel: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

   

  Zástupce ředitele: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
  Zástupkyně ředitele pro ekonomiku: Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
  Zástupkyně ředitele pro provoz: Ing. Lenka Hrubá
  Vědecký tajemník: Mgr. Tereza Chýlová
  Projektové oddělení: Mgr. Pavla Růžková, Ph.D.
  Oddělení informačních technologií: Bc. Jana Vojířová
  PR a marketingový manažer: Mgr. Miroslava Dvořáková
  Vedoucí Správy Průhonického parku: Ing. Jiří Šmída

  Zobrazit více

  Sekretariát ředitele: Ing. Renata Audyová, Radka Staňová

 • Dozorčí rada

  Předseda: Ing. Petr Bobák, CSc., AV ČR
  Místopředseda: RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

  Zobrazit více

  Členové:
  doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno
  Ing. Sylva Vladíková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
  Ing. Tomáš Wencel, MBA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha

 • Rada pracoviště

  Předseda: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Místopředseda: RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

  Zobrazit více

  Členové:
  doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.,
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 – Krč
  doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice
  Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  Mgr. Martina Janoušková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
  prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
  Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 • Vědecké pracoviště Průhonice

  Vedoucí: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

  Zobrazit více

  Taxonomické oddělení: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
  Oddělení populační ekologie: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.)
  Oddělení ekologie invazí: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (RNDr. Lenka Moravcová, CSc.)
  Oddělení mykorhizních symbióz: Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (RNDr. Jana Rydlová, Dr.)
  Oddělení GIS a DPZ: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. (Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.)
  Oddělení evoluční biologie rostlin: Ing. Mgr. Pavel Trávníček, Ph.D.
  Pokusná zahrada: Ing. Miroslav Chmelař
  Analytická laboratoř: Ing. Ivana Plačková
  Laboratoře molekulární biologie: Dr. Judith Fehrer
  Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie: Dr. Alexander Beliaev

 • Vědecké pracoviště Třeboň

  Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

   

   

  Zobrazit více

  Centrum pro algologii: Mgr. Pavel Přibyl, Ph.D.
  Oddělení funkční ekologie: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
  Oddělení experimentální a funkční morfologie: prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
  Analytická laboratoř Třeboň: Hana Strusková
  Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
  Technické oddělení Třeboň: Ing. Jiří Liška

 • Vědecké pracoviště Brno

  Vedoucí: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

  Zobrazit více

  Oddělení vegetační ekologie: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. (Péter Szabó, Ph.D.)
  Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  Oddělení paleoekologie: Mgr. Markéta Fránková, Ph.D. (Mgr. Přemysl Bobek)

 • Časopis Folia Geobotanica

  Redaktoři:
  Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice (šéfredaktor, hlavní redaktor pro oblast ekologie)
  Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní redaktor pro oblast systematiky)

  Zobrazit více
 • Časopis Botanika

  Šéfredaktor: RNDr. Petr Petřík, PhD.

  Zobrazit více

  Redakční rada:
  RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
  Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
  Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
  Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Sekerka
  RNDr. Hana Skálová, CSc.
  (všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)