Příručka pro zahraniční pracovníky

Příručka s praktickými informacemi o ústavu i životě v ČR
je určena zahraničním pracovníkům, proto je pouze v anglickém jazyce.

Welcome guide