Vnitřní oznamovací systém

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do systému naleznete na https://app.whispero.eu/f/4p88uwb0nncex9q6.