Pracoviště Třeboň

Pracoviště Třeboň

Naše pracoviště bylo založeno v roce 1971 v místě ideálním pro studium mokřadů. V dnešní době se věnujeme výzkumu nejrůznějších ohrožených ekosystémů, sledujeme vliv měnících se faktorů prostředí na růst, stavbu těla a funkci podzemních orgánů rostlin nejen u nás, ale po celém světě. Rozvíjíme jednu z nejstarších evropských sbírek mikroorganismů a pečujeme o unikátní sbírku vodních a mokřadních rostlin. Součástí pracoviště jsou analytická laboratoř, anatomická a dendrochronologická laboratoř a knihovna.

Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Zástupce: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sekretariát: Mgr. Miloslava Vaňková, 380720389; Markéta Kubů, DiS., 380720304
Technické oddělení: Ing. Jiří Liška, 380720343, 608115175, jiri.liska2@ibot.cas.cz
Adresa: Dukelská 135, 379 01 Třeboň; poloha 49°0’20.076″N, 14°46’25.936″E
Telefon: vrátnice 384721156
E-mail: ibot.trebon@ibot.cas.cz