Dendrochronologická laboratoř

Vedoucí laboratoře: RNDr. Jan Altman, Ph.D.

 

Dendrochronologická laboratoř se specializuje na analýzu letokruhových dat. Je zaměřena především na výzkum následujících oblastí:

 • rekonstrukce tropických cyklón
 • vliv klimatických změn na růst dřevin
 • studium disturbancí
 • dynamika lesních porostů
 • lesní management

Zkoumaná území

Výzkum laboratoře probíhá především v lesích mírného pásu severní polokoule, avšak rovněž v oblasti tropů. V Evropě se zaměřujeme především na ekologii nížinných a horských středoevropských lesů. Hlavní oblasti výzkumu jsou však mimo Evropu; konkrétně ve východní Asii (Jižní Korea, Japonsko, Ruský Dálný Východ, Čína a Taiwan) a nově v USA. Důležitými místy výzkumu jsou také oblasti Himaláje a Kamerunu.

Zde je výběr recentních oblastí, kde probíhal sběr dat členy dendrochronologické laboratoře: ostrov Sachalin (2019), souostroví Kunašir (2019), Japonsko (2017, 2019), Taiwan (2019), USA (2019), Ruský Dálný Východ (2016, 2018), Kanárské ostrovy (2018), Nepál (2018), Jižní Korea (2005-2007, 2009-2012, 2016, 2017), Kamerun (2007, 2012, 2013, 2015, 2017), indický Himálaj (2009, 2010, 2012-2015), Mongolsko (2015), Špicberky (2013).

Vybavení laboratoře

Laboratoř disponuje moderním vybavením na sběr dat, měření šířek letokruhů a rovněž pokročilejší denzitometrické analýzy, anatomické analýzy a kompletní přípravu vzorků na analýzu izotopů. Hlavní vybavení představuje:

 • více jak 30 Presslerových nebozezů různé délky (20-80 cm)
 • SmartBorer na efektivní sběr dat
 • mikrotomy na přípravu vzorků na analýzy
 • několik stereomikroskopů
 • dvě kompletní měřící sestavy Lintab včetně programu TSAP
 • měřící systém TimeTable včetně programu Past 5
 • Dendrocut – dvojitá pila na přípravu vzorku na denzitometrii
 • denzitometr Tree Ring Scanner (Model QTRS-01X)

Spolupráce

Laboratoř má zavedenou spolupráci s vědci po celém světě a zároveň jsme otevřeni spolupracovat v jakémkoliv aspektu dendrochronologie a lesní ekologie, stejně jako v mezioborovém výzkumu, kde lze naše znalosti využít. V současnosti aktivně spolupracujeme především s vědci z těchto zemí: Brazílie, Česká republika, Čína, Estonsko, Indie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Švýcarsko, Taiwan a USA.

Projekty

Ukončené

 • 2019-2022: Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA
 • 2018-2019: Rekonstrukce dlouhodobých změn ve frekvenci a intenzitě tropických cyklón v severovýchodní Asii
 • 2017-2019: Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii
 • 2017-2019: Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi
 • 2013-2017: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě.
 • 2014-2016: Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?
 • 2008-2012: Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
 • 2009-2012: Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích Jižní Koreje
 • 2005-2007: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území