Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň

Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D., jana.navratilova@ibot.cas.cz, 380 720 318, 735 897 887

 

Lidé ׀ Projekty ׀ Publikace ׀ Web CCALA ׀ Web HBT

 

Oddělení zajišťuje chod experimentální zahrady Třeboň, která slouží jako zázemí pro skleníkové i venkovní pokusy vědeckých oddělení Botanického ústavu.

Součástí oddělení jsou dvě významné genofondové sbírky:

  • Sbírka autotrofních organismů (CCALA) 
  • Sbírka vodních a mokřadních rostlin (Hortus Botanicus Třeboň)