Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Frouz J., Prach K., Pižl V., Háněl L., Starý J., Tajovský K., Materna J., Balík V., Kalčík J., Řehounková K. 2008: Interactions between soil development, vegetation and soil fauna during spontaneous succession in post mining sites. European Journal of Soil Biology 44, 109 - 121.
Gleb, R. & Hédl, R. 2008: Analiz roslinnosti g. Pop Ivan (Maramarossky gory). In: Andrik E. et Kish R. (eds) Fitoriznomanittja Karpat: sutschasnyj stan, ochorona, vidtvorennja. Programa. Lira, Uzghorod. ISBN: 978-966-2195-17-0, 46 - 48.
Goldberg D. E., Wildová R. & Herben T. 2008: Consistency vs. contingency of trait-performance linkages across taxa. Evolutionary Ecology 22, 477 - 481.
González-Toril E., Amils R., Delmas R.J., Petit J.-R., Komárek J. & J. Elster 2008: Diversity of bacteria producing pigmented colonies in areosol, snow and soil samples from remote glacial areas (Antarctica, Alps and Andes). Biogeosciences Discussions 5, 1607 - 1630.
Gregor J., Jančula D. & Maršálek B. 2008: Growth assays with mixed cultures of cyanobacteria and algae assessed by in vivo fluorescence: One step closer to real ecosystems? Chemosphere 70, 1873 - 1878. doi:10.1016/j.chemosphere.2007.07.073
Gryndler M., Sudová R., Püschel D., Rydlová J., Janoušková M. & Vosátka M. 2008: Cultivation of high-biomass crops on coal mine spoil banks: Can microbial inoculation compensate for high doses of organic matter? Bioresource technology 99, 6391 - 6399.
Hadincová V., Münzbergová Z., Wild J., Šajtar L. & Marešová J. 2008: Dispersal of invasive Pinus strobus in sandstone areas of the Czech Republic. In: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L. E., Daehler C. C. & Pyšek P. (eds) Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management. Backhuys Publisher, Leiden, The Netherlands., 117 - 132.
Hadinec J., Rychtařík P. & Härtel H. 2008: Ornithopus perpusillus L. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 297 - 300.
Haeba M., Hilscherová K., Mazurová E. & Bláha L. 2008: Selected endocrine disrupting compounds (vinclozolin, flutamide, ketoconazole and dicofol): effects on survival, occurrence of males, growth, molting and reproduction of Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research 15, 222 - 227.
Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. 2008: New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica 14, 377 - 399.
Hájek M., Hájková P. & Rozbrojová Z. 2008: Vliv změny režimu kosení na druhové složení mokřadních luk. In: Jongepierová I. (ed.) Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 338 - 345.
Hájek M., Hájková P., Sopotlieva D., Apostolova I. & Velev N. 2008: The Balkan wet grassland vegetation: a prerequisite to better understanding of European habitat diversity. Plant Ecology 195, 197 - 213.
Hájek T. & Beckett R.P. 2008: Effect of water content components on desiccation and recovery in Sphagnum mosses. Annals of Botany 101, 165 - 173.
Hájková P., Hájek M., Apostolova I., Zelený D. & Dítě D. 2008: Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. Journal of Biogeography 35, 282 - 294.
Hanspach J., Kühn I., Pyšek P., Boos E. & Klotz S. 2008: Correlates of naturalization and occupancy of introduced orbamentals in Germany. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 10, 241 - 250.
Härtel H. 2008: Fytogeografický význam středoevropských pískovcových oblastí. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds.), Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, ISBN 978-80-87051-27-6, 26 - 29.
Härtel H. 2008: Pflanzengeographische Bedeutung der mitteleuropäischen Sandsteingebiete. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds), Elbsansteingebirge - Geschichte, Austattung und Naturschutz. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 29 - 32.
Härtel H. & Bauer P. 2008: Flóra a vegetace. In: Melichar J., Chudý J., Tuma E. & Jarolímek K. (eds.), Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. Šluknov, ISBN 978-80-254-1704-1, 28 - 37.
Hauer, T. 2008: Epilithic cyanobacterial flora of Mohelenská hadcová steppe Nature Reserve (western Moravia, Czech Republic) 70 years ago and now. Fottea 8, 129 - 132.
Hédl R. & Svátek M. 2008: Biodiverzita lesů našich národních parků: jak naplnit jeden z primárních účelů existence NP v současné situaci. O. Schwarz a P. Štěpánek (eds): Workshop Management lesů v národních parcích České republiky. Sborník rozšířených abstraktů. Správa KRNAP, Vrchlabí. ISBN -., 20 - 23.