Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Láníková D. & Sádlo J. 2009: Třída XD. Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. Ruderální a polopřirozená nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých míst. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 290 - 292.
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 301 - 303.
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDE05 Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 360 - 363.
Lanta V, Doležal J., Lantová P, Kelíšek J. & Mudrák O. 2009: Effects of pasture management and fertilizer regimes on botanical changes in species-rich mountain calcareous grassland in Central Europe. Grass and Forage Science 64, 443 - 453. doi:10.1111/j.1365-2494.2009.00709.x
Lanta V. & Lepš J. 2009: How does surrounding vegetation affect the course of succession: A five-year container experiment. Journal of Vegetation Science 20, 686 - 694.
Lantová P. & Lanta V. 2009: Food selection in Microtus arvalis: the role of plant functional traits. Ecological Research 24, 831 - 838. doi:DOI: 10.1007/s11284-008-0556-3
La Sorte F. & Pyšek P. 2009: Extra-regional residence time as a correlate of plant invasiveness: European archaeophytes in North America. Ecology 90, 2589 - 2597.
Latzel V., Dospělová L. & Klimešová J. 2009: Annuals sprouting adventitiously from the hypocotyl: their compensatory growth and implications for weed management. Biologia 64, 923 - 929. doi:10.2478/s11756-009-0174-8
Latzel V., Hájek T., Klimešová J. & Gómez S. 2009: Nutrients and disturbance history in two Plantago species: maternal effects as a clue for observed dichotomy between resprouting and seeding strategies. Oikos 118, 1669 - 1678. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.17767.x
Latzel V. & Klimešová J. 2009: Fitness of resprouters versus seeders in relation to nutrient availability in two Plantago species. Acta Oecologica 35, 541 - 547. doi:10.1016/j.actao.2009.04.003
Leitch I.J., Kahandawala I., Suda J., Hanson L., Ingrouille M.J., Chase M.W. & Fay M.F. 2009: Genome size diversity in orchids - consequences and evolution. Annals of Botany 104, 469 - 481. doi:10.1093/aob/mcp003
Lepší M., Kaplan Z. & Lepší P. 2009: Sorbus gemella Kovanda. Severočeskou přírodou 40, 122 - 126.
Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Kolář F. 2009: Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81, 63 - 89. http://www.ibot.cas.cz/preslia/P09104Lepsi.pdf
Lisická E. & Liška J. 2009: RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) - obzretie sa v plnej práci. Bryonora 43, 17 - 18.
Liška J. 2009: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXII. Bryonora 44, 46 - 48.
Liška J. 2009: Houby po česku. Vesmír 88, 64 - 65.
Liška J., Lisická E. & Lackovičová A. 2009: Typification of Physcia aipolioides (Physciaceae, lichenized fungi). Mycotaxon 107, 335 - 338.
Lososová Z. & Láníková D. 2009: XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 202 - 205.
Lukavsky J. 2009: Algae, cyanobacteria and Chytridiales of Černé lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). Silva Gabreta 15, 1 - 48.
Lukavský J., Furnadzhieva S. & Nedbalová, L. 2009: First record of cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). Nova Hedwigia 88, 97 - 109. doi:10.1127/0029-5035/2009/0088-0097