Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šejnohová L. 2008: Microcystis - New findings in peptide production, taxonomy and autecology. Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Brno, ISBN 978-80-86188-27-0, Ph.D. Thesis, 1 - 180.
Šejnohová L. 2008: Monitoring vodních květů sinic - aktuální rozšíření invazivních zástupců. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 18 - 21.
Šejnohová L., Veselá J., Marvan P., Kozáková M., Heteša J., Geriš R. & Maršálek B. 2008: Atlas fytobentosu. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD k determinaci sinic a řas v nárostech, 1 - 320.
Šingliarová B., Chrtek J. & Mráz P. 2008: Loss of genetic diversity in isolated populations of an alpine endemic Pilosella alpicola subsp. ullepitschii: effect of long-term vicariance or long-distance dispersal? Plant Systematics and Evolution 275, 181 - 191.
Šípošová H. & Danihelka J. 2008: Viola elatior Fries. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska 6/1, Veda, Bratislava,, 141 - 144.
Šípošová H. & Danihelka J. 2008: Viola pumila Chaix. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska 6/1, Veda, Bratislava,, 137 - 141.
Šípošová H. & Danihelka J. 2008: Viola stagnina Schult. In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska 6/1, Veda, Bratislava,, 133 - 137.
Škodová I., Hájek M., Chytrý M., Jongepierová I. & Knollová I. 2008: Vegetace. In: Jongepierová I. (ed.) Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 128 - 177.
Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. 2008: Vycházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna do Srbska. Český kras 34, 44 - 53.
Šrůtek M., Doležal J., Findlay C.S. & Andress R.A. 2008: Regeneration and seedling-habitat relationships of the marginal population of pitch pine (Pinus rigida) after prescribed burning, Eastern Ontario, Canada. Natural Areas Journal 28, 155 - 167.
Šrůtek M. & Urban J. 2008: Organic farming. In: Jorgensen S.E & Fath B.D. (eds.) Encyclopedia of Ecology, Elsevier, Oxford, 2582 - 2587.
Štechová T., Hájek M., Hájková P. & Navrátilová J. 2008: Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. Preslia 80, 399 - 410. http://www.preslia.cz/P084Stechova.pdf
Štěpánková J. 2008: Carex derelicta, a new species from the Krkonoše Mountains (Czech Republic). Preslia 80, 389 - 397.
Tijdens M., van de Waal D.B., Slovackova H., Hoogveld H.L. & Gons H.J. 2008: Estimates of bacterial and phytoplankton mortality caused by viral lysis and microzooplankton grazing in a shallow eutrophic lake. Freshwater Biology 53, 1126 - 1141.
Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L., Daehler C. C. & Pyšek P. 2008: Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management. Backhuys Publishers, Leiden, 1 - 444.
Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L. E., Daehler C. C. & Pyšek P. 2008: Preface. In: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L. E., Daehler C. C. & Pyšek P. (eds), Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management, p. ix–xii, Backhuys Publisher, Leiden, 9 - 12.
Trávníček B., Kirschner J. & Štěpánek J. 2008: Five new species of Taraxacum sect. Ruderalia from Central Europe and Denmark. Preslia 80, 27 - 59.
Treml V., Jankovská V. & Petr L. 2008: Holocene dynamics of the alpine timberline in the High Sudetes. Biologia 63, 73 - 80.
Trybush S., Jahodová Š., Macalpine W. & Karp A. 2008: A genetic study of a Salix germplasm resource reveals new insights into relationships among subgenera, sections and species. BioEnergy Research 1, 67 - 79.
Tůma I., Fiala K. & Holub P. 2008: Can stands of fern Athyrium distentifolium (Opiz) reduce leaching of base cations from soil similarly as grass stands do in mountain areas under enhanced nitrogen input? Beskydy 08/1, 179 - 182.