Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lanta V. & Lepš J. 2007: Effects of species and functional group richness on production in two fertility environments: an experiment with communities of perennial plants. Acta Oecologica 32, 93 - 103.
La Sorte F. A., McKinney M. L. & Pyšek P. 2007: Compositional similarity among urban floras within and across continents: biogeographical consequences of human mediated biotic interchange. Global Change Biology 13, 913 - 921.
Leong-Škorničková J., Šída O., Jarolímová V., Sabu M., Fér T., Trávníček P. & Suda J. 2007: Chromosome numbers and genome size variation in Indian species of Curcuma L. (Zingiberaceae). Annals of Botany 100, 505 - 526. doi:10.1093/aob/mcm144
Lepší M., Boublík K. & Hesoun P. 2007: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – puchýřka útlá. In: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.), Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 94 - 95.
Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 125 - 135.
Lepš J., Doležal J., Bezemer T. M., Brown V.K., Hedlund K., Igual A.M., Jørgensen H.B., Lawson C.S., Mortimer S.R., Peix G.A., Rodríguez B.C., Santa R.I., Smilauer P. & van der Putten W.H. 2007: Long-term effectiveness of sowing high and low diversity seed mixtures to enhance plant community development on ex-arable fields in five European countries. Applied Vegetation Science 10, 97 - 110.
Liška J. 2007: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XX. Bryonora 40, 66 - 68.
Liška J. 2007: Lichenological Journals 5: Bryonora. Int. Lichenol. Newslett. 40, 17 - 18.
Liška J. & Lackovičová A. 2007: Eva Lisická (*24.1.1947, Bratislava) - malá velká žena. Bryonora 39, 60 - 60.
Loureiro J., Suda J., Doležel J. & Santos C. 2007: FLOWER: a plant DNA flow cytometry database. In: Doležel J., Greilhuber J., Suda J. (eds.): Flow Cytometry with Plant Cells. Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes. Wiley-VCH, Weinheim, 423 - 438.
Lukavský J., Moravcová A. & Nedbalová L. 2007: Vliv člověka na fytobentos toků. In: Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J. et Potocki, J. (eds) Krkonoše, příroda, historie, život. Baset (Praha), p.184-186., 184 - 186.
Mácová M. & Tichý T. 2007: Dendroclimatological comparison of the alien invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris growing on ecological and geographical gradients in the Czech Republic. In: Härtel H., Cílek V., Herben T. and Jackson A. (eds.): Sandstone Landscapes. Academia, Praha, 225 - 229.
Mahelka V., Fehrer J., Krahulec F. & Jarolímová V. 2007: Recent natural hybridization between two allopolyploid wheatgrasses (Elytrigia, Poaceae): Ecological and evolutionary implications. Annals of Botany 100, 249 - 260.
Martiník A. & Hédl R. 2007: Les střední – historie či budoucnost? Veronica, 1 - 2.
Mikuláš R., Adamovič J., Härtel H., Benda P., Trýzna M. & Kučerová L. 2007: Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 326 - 328.
Mikulka J. & Zákravský P. (eds.) 2007: Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. VÚRV v.v.i., Praha - Ruzyně, 1 - 28.
Moravcová L., Gudžinskas Z., Pyšek P., Pergl J.& Perglová I. 2007: Seed ecology of Heracleum mantegazzianum and H. sosnowskyi, two invasive species with different distributions in Europe. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 157 - 169.
Moravcová L., Pyšek P., Krinke L., Pergl J., Perglová I. & Thompson K. 2007: Seed germination, Dispersal and Seed Bank in Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 74 - 91.
Munzbergova Z 2007: No effect of ploidy level in plant response to competition in a common garden experiment. Biological Journal of the Linnean Society 92, 211 - 219.
Munzbergova Z. 2007: Population dynamics of diploid and hexaploid populations of a perennial herb. Annals of Botany 100, 1259 - 1270.