Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J., Navrátil J. & Hájek M. 2022: Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fixed permanent plots. Folia Geobotanica 57, 151 - 166. doi:10.1007/s12224-022-09421-2
Novotný P., Brůna J., Chytrý M., Kalčík V., Kaplan Z., Kebert T., Rohn M., Řezníčková M., Štech M. & Wild J. 2022: Pladias platform: Technical description of the database structure. Biodiversity Data Journal 10, 1 - 17. doi:10.3897/BDJ.10.e80167
Nytrová L., Odehnalová K. & Pazourek J. 2022: Extension of the Internal Standard Method for Determination of Thermodynamic Acidity Constants of Compounds Sparingly Soluble in Water by Capillary Zone Electrophoresis. ACS Omega 7, 1477 - 1482. doi:10.1021/acsomega.1c06224
Omer A., Fristoe T., Yang Q., Razanajatovo M., Weigelt P., Kreft H., Dawson W., Dullinger S., Essl F., Pergl J., Pyšek P. & van Kleunen M. 2022: The role of phylogenetic relatedness on alien plant success depends on the stage of invasion. Nature Plants 8, 906 - 914. doi:10.1038/s41477-022-01216-9
Ottaviani G., Méndez-Castro F. E., Conti L., Zelený D., Chytrý M., Doležal J., Jandová V., Altman J. & Klimešová J. 2022: Sticking around: Plant persistence strategies on edaphic islands. Diversity and Distributions 28, 1850 - 1862. doi:10.1111/ddi.13586
Palacio F.X., Callaghan C.T., Cardoso P., Hudgins E.J., Jarzyna M.A., Ottaviani G., Riva F., Graco‐Roza C., Shirey V. & Mammola S. 2022: A protocol for reproducible functional diversity analyses. Ecography 2022, 1 - 15. doi:10.1111/ecog.06287
Palice Z. 2022: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXIV. Bryonora 69, 41 - 45.
Patzelt A., Pyšek P., Pergl J. & van Kleunen M. 2022: Alien flora of Oman: invasion status, taxonomic composition, habitats, origin, and pathways of introduction. Biological Invasions 24, 955 - 970. doi:10.1007/s10530-021-02711-4
Pavlovič A., Jakšová J., Hrivňacký M. & Adamec L. 2022: Alternative or cytochrome? Respiratory pathways in traps of aquatic carnivorous bladderwort Utricularia reflexa. Plant Signaling & Behavior 17, 1 - 4. doi:10.1080/15592324.2022.2134967
Pedersen Å. Ø., Convey P., Newsham K. K., Mosbacher J. B., Fuglei E., Ravolainen V., Hansen B. B., Jensen T. C., Augusti A., Biersma E. M., Cooper E. J., Coulson S. J., Gabrielsen G. V., Gallet J. C., Karsten U., Kristiansen S. M., Svenning M. M., Tveit A. T., Uchida M., Baneschi I., Calizza E., Cannone N., de Goede E. M., Doveri M., Elster J., Giamberini M. S., Hayashi K., Lang S. I., Lee Y. K., Nakatsubo T., Pasquali V., Paulsen I. M. G., Pedersen C., Peng F., Provenzale A., Pushkareva E., Sandström C. A. M., Sklet V., Stach A., Tojo M., Tytgat B., Tømmervik H., Velazquez D., Verleyen E., Welker J. M., Yao Y.-F. & Loonen M. J. J. E. 2022: Five decades of terrestrial and freshwater research at Ny-Ålesund, Svalbard. Polar Research 41, 1 - 39. doi:10.33265/polar.v41.6310
Peterka T., Petr L., Široká A. & Hájková P. 2022: Stáří vybraných rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Acta Rerum Naturalium 27, 13 - 19.
Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D., Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M. 2022: The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. Biodiversity and Conservation 31, 39 - 57. doi:doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0
Petrik P., Petek-Petrik A., Kurjak D., Mukarram M., Klein T., Gomory D., Strelcova K., Frydl J. & Konopkova A. 2022: Interannual adjustments in stomatal and leaf morphological traits of European beech (Fagus sylvatica L.) demonstrate its climate change acclimation potential. Plant Biology 24, 1287 - 1296. doi:10.1111/plb.13401
Petrik P., Zavadilová I., Šigut L., Kowalska N., Petek-Petrik A., Szatniewska J., Jocher G. & Pavelka M. 2022: Impact of Environmental Conditions and Seasonality on Ecosystem Transpiration and Evapotranspiration Partitioning (T/ET Ratio) of Pure European Beech Forest. Water 14, 1 - 17. https://doi.org/10.3390/w14193015
Petřík P., Hroudová Z. & Wild J. 2022: Co se lze dozvědět z dlouhodobých sledování aneb půl století se skalní stepí. Botanika 10, 5 - 8.
Petřík P., Pergl J. & Pipek P. 2022: Za kytkami s mobilem v ruce. Botanika 10, 15 - 17.
Pexová Kalinová J., Marešová I., Tříska J. & Vrchotová N. 2022: Distribution of lignans in Panicum miliaceum, Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum, and Amaranthus hypochondriacus. Journal of Food Composition and Analysis 106, 1 - 9. doi:10.1016/j.jfca.2021.104283
Pinto E. M., Vaz A. S., Honrado J. P., Roy H. E., Pauchard A., Stoett P., Shackleton R. T., Richardson D. M. & Vicente J. R. 2022: Policy-Oriented Research in Invasion Science: Trends, Status, Gaps, and Lessons. Bioscience 72, 1074 - 1087. https://doi.org/10.1093/biosci/biac079
Piraino S., Molina J. A., Hadad M. A. & Junent F. A. R. 2022: Resilience capacity of Araucaria araucana to extreme drought events. Dendrochronologia 75, 1 - 9. doi:10.1016/j.dendro.2022.125996