Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. 2003: Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. In: Pivničková M., Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti v ZCHÚ, Příroda, Praha., 117 - 132
Rybníček K. 2003: Formation S: Moore. In: Bohn U., Gollub G., Hettser Ch., Neuhäslová Z., Schlüter H., Weber H. (eds.). Karte der natürlichen Vegetation Europas. Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 514 - 529
Rybníček K. 2003: Rašeliniště Českomoravské vrchoviny. In: Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol.(eds.): Jihlavsko. Chráněná území ČR ,VII., 56 - 60
Rybníček K. 2003: Sledování stanovištních a vegetačních změn na rašeliništích Jizerských hor a Jeseníků. In: Pivníčková M. (ed.). Příroda, supplementum, Praha., 151 - 154
Rybníček K. & al. 2003: Karteneinheiten (zu 13 karten). in: Bohn U., Neuhäusl R., unter Mitarbeit von Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslová Z., Schlüter H. & Weber H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas /Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab/Scale 1:2 500 000. Teil 1. Erläuterungstext mit CD-ROM /Explanatory Text with CD-ROM. Teil 2. Legende/Legend. Teil 3. Karten/Maps. Landwirtschaftsverlag, Münster., 1 - 26
Sádlo J. 2003: Bidentetum cernui. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 288 - 288
Sádlo J. 2003: Cerastietum pumili. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 313 - 315
Sádlo J. 2003: Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 309 - 313
Sádlo J. 2003: Listnaté mezofilní až xerotermní křoviny. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 41 - 86
Sádlo J. 2003: Seslerio albicantis-Tilietum cordatae. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 168 - 170
Scheffler, W., Houk, V. & Klee, R. 2003: Morphology, morphological variability and ultrastructure of Cyclotella delicatula HUSTEDT (Bacillariophyceae) from Hustedt material. Diatom Research/Bipress Limited, Bristol 18(1), 107 - 121
Soldán Z. & Liška J. 2003: Bryonora Index (No 1-30). Čes. bot. společ., 1 - 25
Soldán Z., Peksa O., Halda J., Loskotová E., Marková I. & Palice Z. 2003: Mechorosty a lišejníky zaznamenané během XV. bryologicko-lichenologických dnů ve Velemíně (CHKO České Středohoří). Bryonora 32, 3 - 7
Soukupová L. 2003: 3.4 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe. In: Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe.Department of Geography, University if Dundee, 56 - 60
Soukupová L. 2003: 4.2 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. and Lindsay R. (eds.) Strategy and action plan for mire and peatland conservation in Central Europe. Wetlands International, 34 - 38
Srutek M, Dolezal J 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? 58, 823 - 832
Svobodová H. 2003: Time-space patterns in vegetation at Stránská skála. In: Svoboda, J., Bar-Josef, O. (EDs.): Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno basin, Moravia, Czech Republic, American School of Prehistoric Research,, 209 - 211
Svobodová H. 2003: Time - Space Patterns in Vegetation at Stránská skála. In: Svoboda J. & Bar-Josef O. (Eds.): Stránská skála. Origins of the Upper Paleotithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 209 - 211
Šrůtek M. & Doležal J. 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58, 823 - 832
Šrůtek M. Kolbek, J. Jarolímek I. & Valachovič M. 2003: Vegetation-environment relationships within and among selected natural forests in North Korea. In: Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia, pp. 363-382. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht., 363 - 382