Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sclerochloa dura (L.) P.B., 1804 - tužanka tvrdá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 171 - 172.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sedum hispanicum L., 1755 - rozchodník španělský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 173 - 173.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sedum spurium M. Bieb., 1808 - rozchodník pochybný. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 173 - 174.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Senecio vernalis L., 1800 - starček jarní. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 175 - 175.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Senecio vulgaris L., 1753 - starček obecný. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 175 - 176.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Sisymbrium altissimum L., 1753 - hulevník vysoký. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 178 - 179.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Smyrnium perfoliatum L., 1753 - tromín prorostlý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 180 - 181.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Solanum nigrum L., 1753 - lilek černý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 181 - 182.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Solidago canadensis L., 1753 - zlatobýl kanadský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 182 - 183.
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Arctium tomentosum Mill., 1768 - lopuch plstnatý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 50 - 50.
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Isatis tinctora L. subsp. tinctora, 1836 - boryt barvířský pravý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 112 - 112.
Kořínková D., Sádlo J.& Mandák B. 2006: Lolium multiflorum Lamk., 1805 - jílek mnohokvětý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 120 - 121.
Kořínková D, Sádlo J & Mandák B. 2006: Datura stramonium L., 1753 - durman obecný. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 82 - 83.
Kořínková D, Sádlo J.& Mandák B. 2006: Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943 - turanka kanadská. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 76 - 77.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák D. 2006: Sisymbrium officinale (l.) Scop., 1772 - hulevník lékařský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 180 - 180.
Koukol O. 2006: Kompetice hub v labyrintu lesního opadu. ŽIVA 4/2006, 153 - 154.
Koukol O., Mrnka L., Kulhánková A. & Vosátka M. 2006: Competition of Scleroconidioma sphagnicola with fungi decomposing spruce litter needles. Canadian Journal of Botany 84, 469 - 476.
Koukol O., Novák F., Hrabal R. & Vosátka M. 2006: Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce needle litter. 38, 3372 - 3379.
Kovářová M. 2006: Effect of phenolics on vegetation dynamics. Kolbek J., Valachovic M. (eds.) Xerotermní vegetace stredoevropského prostoru. Zmeny ve vegetaci. - Bulletin Slov. Bot. Spolecn., Bratislava, Suppl. 2 14, 143 - 148.
Kovářová M. 2006: Role fenolických látek v koloběhu dusíku a jejich vliv na průběh obnovy vegetačního krytu. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, Materiály 21, 165 - 169.