Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Härtel H., Adamovič J. & Mikuláš R. 2007: General overview of European sandstone landscapes. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 321 - 324.
Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. 2007: Sandstone landscapes. Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1577-8, 1 - 493.
Härtel H., Sádlo J., Świerkosz K. & Marková I. 2007: Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 177 - 189.
Hauer T. 2007: Rock-inhabiting cyanprokaryota from South Bohemia (Czech Republic). Nova Hedwigia 85, 379 - 392.
Hauer T. & Jirka L. 2007: Image analysis - a simple method of algal culture growth assessment. Journal of Applied Phycology 19, 599 - 601.
Hédl R. 2007: Is sampling subjectivity a distorting factor in surveys for vegetation diversity? Folia Geobotanica 42, 191 - 198.
Hédl R. 2007: Natura 2000 habitats monitoring system in the Czech Republic: its designing and final shape. Feldmeyer-Christe E. (ed.): Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Abstracts., 63 - 63.
Hédl R. 2007: Střední les z biologického pohledu. Lesnická práce 86, 440 - 441.
Hédl R. & Rejšek K. 2007: Soil changes after forty years of succession in an abandoned coppice in the Czech Republic. Acta Agronomica Hungarica 55, 453 - 474.
Hejcman M., Klaudisová M., Štursa J., Pavlů V., Schellberg J., Hejcmanová P., Hakl J., Rauch O. & Vacek S. 2007: Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems and Environment 118, 231 - 236.
Henley W.J., Kvíderová J., Kirkwood A.E., Milner J. & Potter A.T. 2007: Life in a hypervariable environment: Algae of the Great Salt Plains of Oklahoma, USA. In: Seckbach J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Springer Netherlands, 681 - 694.
Herben T. 2007: General patterns in plant invasions: a family of quasi-neutral models. In: Storch D., Marquet P.A. and Brown J.H. (eds.) Scaling biodiversity, Cambridge University Press, 376 - 395.
Herben T., Březina S., Skálová H., Hadincová V. & Krahulec F. 2007: Variation in plant performance in a grassland: species-specific and neighbouring root mass effects. Journal of Vegetation Science 18, 55 - 62.
Herben T., Härtel H., Trýzna M. & Marková I. 2007: Biota in sandstone habitats: sandstones as ecological islands. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 141 - 143.
Holá D., Suda J., Kočová M., Rothová O., Salava J. & Chodová D. 2007: Endopolyploidy pattern and efficiency of photosynthetic electron transport in Kochia scoparia (L.) Schrad. biotypes resistant/sensitive to atrazine and/or ALS inhibitors. Herbologia 8, 71 - 83.
Holub P. 2007: Reakce dvou expansivních trav Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius na zvýšenou dostupnost dusíku. Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, 106 - 109.
Holub P. 2007: The effect of precipitation changes on above-ground biomass production of Beskydy mountain grassland in comparison with grassland in lowland and highland. Beskydy, MZLU Brno 20, 69 - 76.
Holub P., Fiala K., Záhora J. & Tůma I. 2007: Produkce biomasy, aktivita půdních mikroorganismů a mineralizace půdního dusíku různých lučních ekosystémů při různém množství srážek. In: Krajčovič V. (ed.) Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská Bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-88872-69-6, 132 - 135.
Horsák M., Hájek M., Dítě D. & Tichý L. 2007: Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? Journal of Molluscan Studies 73, 53 - 60.
Horsák M., Hájek M. Tichý L. & Juřičková L. 2007: Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. Acta Oecologica 32, 161 - 171.