Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kotenko O. V., Pergl J., Tokhtar V. K., Danilova E. S. & Vinogradova Y. K. 2022: Alien and aboriginal flora of the Amur section of the Trans-Siberian Railway and its relationships with the characteristics of natural biomes. Botanica Pacifica 11, 58 - 66. doi:10.17581/bp.2022.11117
Kouamé Y. A. G., Millan M., N’Dri A. B., Charles-Dominique T., Konan M., Bakayoko A. & Gignoux J. 2022: Multispecies allometric equations for shrubs and trees biomass prediction in a Guinean savanna (West Africa). Silva Fennica 56, 1 - 28. doi:10.14214/sf.10617
Koukol O., Magdalinou E., Pánková H., Borovička J. & Münzbergová Z. 2022: Do microclimatic conditions in two forest types on serpentine bedrock affect culturable microfungi in pine litter needles? Czech Mycology 74, 181 - 194. doi:10.33585/cmy.74205
Koutecký P., Prančl J., Košnar J., Koutecká E., Hanzlíčková J., Lučanová M., Nejedlá M. & Kaplan Z. 2022: Waking up from a taxonomist’s nightmare: emerging structure of Ranunculus section Batrachium (Ranunculaceae) in central Europe based on molecular data and genome sizes. Botanical Journal of the Linnean Society 198, 417 - 437. doi:10.1093/botlinnean/boab063
Kovářová M., Maděra P., Frantík T., Novák J. & Vencl Š. 2022: Effects of Knotweed-Enriched Feed on the Blood Characteristics and Fitness of Horses. Agriculture-Basel 12, 1 - 18. https://doi.org/10.3390/agriculture12010109
Kozlov M. V., Lanta V. & Zverev V. 2022: Mixed evidence for the small-island effect in a replicated colonisation experiment. Journal of Vegetation Science 33, 1 - 9. doi:10.1111/jvs.13103
Kozlov M. V., Oudendijk Z., Forsman A., Lanta V., Barclay M. V. L., Gusarov V. I., Gustafsson B., Huang Z. Z., Kruglova O. Y. , Marusik Y. M., Mikhailov Y. E., Mutanen M., Schneider A., Sekerka L., Sergeev M. E., Zverev V. & Zvereva E. L. 2022: Climate shapes the spatiotemporal variation in color morph diversity and composition across the distribution range of Chrysomela lapponica leaf beetle. Insect Science 29, 942 - 955. doi:10.1111/1744-7917.12966
Kramp, R. E., Liancourt P., Herberich M. M., Saul L., Weides S., Tielborger K. & Májeková M. 2022: Functional traits and their plasticity shift from tolerant to avoidant under extreme drought. Ecology 103, 1 - 8. doi:10.1002/ecy.3826
Kubešová S., Janošík L., Koníček V., Man M., Marková I., Růžičková A., Širka P., Tkáčiková J. & Zámečník J. 2022: Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021). Bryonora 69, 30 - 40.
Kučerová A. & Adamec L. 2022: Foliar resorption efficiency does not change along an elevational gradient in two dominant peatbog plant species. Folia Geobotanica 57, 247 - 257. doi:10.1007/s12224-023-09427-4
Kučerová A. & Kolář J. 2022: Ohrožený obojživelník mezi rostlinami – pobřežnice jednokvětá. Živa 69, 13 - 16.
Kuneš P., Bobek P., Svobodová-Svitavská H., Švarcová G. M., Šulc V., Šturma J. A. & Smrtová E. 2022: Dosavadní výsledky paleoekologických výzkumů v Ašském výběžku – podklady pro ochranu přírody. Sborník muzea Karlovarského kraje 30, 131 - 150.
Kyselová L., Vítová M. & Řezanka T. 2022: Very long chain fatty acids. Progress in Lipid Research 87, 1 - 16. doi:10.1016/j.plipres.2022.101180
Lamaczová A., Malina T., Maršálková E., Odehnalová K., Opatřilová R., Přibilová P., Zezulka Š., & Maršálek B. 2022: Anxiety in Duckweed–Metabolism and Effect of Diazepam on Lemna minor. Water 14, 1 - 12. https://doi.org/10.3390/w14091484
Lanta V., Liancourt P., Altman J., Černý T., Dvorský M., Fibich P., Götzenberger L., Hornych O., Miklín J., Petřík P., Pyšek P., Čížek L. & Doležal J. 2022: Determinants of invasion by single versus multiple plant species in temperate lowland forests. Biological Invasions 24, 2513 - 2528. doi:10.1007/s10530-022-02793-8
Lembrechts J. J. & al. (incl. Kopecký M., Altman J., Brůna J., Doležal J., Hederová L., Kašpar V., Macek M., Man M., Petit Bon M., Wild J.) 2022: Global maps of soil temperature. Global Change Biology 28, 3110 - 3144. doi:10.1111/gcb.16060
Lenzner B., Latombe G., Schertler A., Seebens H., Yang Q., Winter M., Weigelt P., van Kleunen M., Pyšek P., Pergl J., Kreft H., Dawson W., Dullinger S. & Essl F. 2022: Naturalized alien floras still carry the legacy of European colonialism. Nature Ecology and Evolution 6, 1723 - 1732. doi:10.1038/s41559-022-01865-1
Liang J., Gamarra J. G. P., Picar, N., Zhou M., Pijanowski B., Jacobs D. F., Reich P. B., Crowther T. W., Nabuurs G.-J., de-Miguel S., Fan, J., Woodall C. W., Svenning J.-C., Jucker T., Bastin J.-F., Wiser S. K., Slik F., Hérault B., Alberti G., Keppel G., Hengeveld G. M., Ibisch P. L., Silva C. A., Ter Steege H., Peri, P. L., Coomes D. A., Searle E. B., von Gadow K., Jaroszewicz B., Abbasi A. O., Altman J., Cienciala E., Delabye S., Doležal J., Fayle T. M., Maicher V., Tropek R. & Hui C. 2022: Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients. Nature Ecology and Evolution 6, 1423 - 1437. doi:10.1038/s41559-022-01831-x
Lojka B., Teutscherová N., Chládová A., Kala L., Szabó P., Martiník A., Weger J., Houška J., Červenka J., Kotrba R., Jobbiková J., Doležalová H., Snášelová M., Krčmářová J., Vávrová K., Králík T., Zavadil T. & Lawson G. 2022: Agroforestry in the Czech Republic: What hampers the comeback of a once traditional land use system? Agronomy-Basel 12, 1 - 24. doi:10.3390/agronomy12010069
Maestre F. T., Le Bagousse-Pinguet Y., Delgado-Baquerizo M., Eldridge D. J.,Saiz H., Berdugo M., Gozalo B., Ochoa V., Guirado E., Garcia-Goméz M., Valencia E., Gaitán J. J., Asensio S. Mendoza B. J., Plaza C., Diaz-Martinez P., Rey A., Hu H. W., He J. Z., Wang J. T. Lehmann A., Rillig M. C., Cesarz S., Eisenhauer N., Martínez-Valderrama J., Moreno-Jiménez E., Sala O., Abedi M ., Ahmadian N., Alados C. L., Aramayo V., Amghar F., Arredondo T., Ahumada R. J., Bahalkeh K., Ben Salem F., Blaum N., Boldgiv B., Bowker M. A., Bran D., Bu C. F., Canessa R., Castillo-Monroy A. P., Castro H., Castro I., Castro-Quezada P., Chibani R., Conceição A. A., Currier C. M., Darrouzet-Nardi A., Deak B., Donoso D. A., Dougill A. J., Duran J., Erdenetsetseg B., Espinosa C. I., Fajardo A., Farzam M., Ferrante D., Frank A. S. K., Fraser L. H., Gherardi L. A. Greenville A. C., Guerra C. A., Gusman-Montalvan E., Hernández-Hernández R. M., Hölzel N., Huber-Sannwald E., Hughes F. M., Jadan-Maza O., Jeltsch F., Jentsch A., Kaseke K. F., Köbel M., Koopman J. E., Leder C. V., Linstädter A., le Roux P. C., Li X. K., Liancourt P., Liu J. S., Louw M. A., Maggs-Kölling G., Makhalanyane T. P., Issa O. M., Manzaneda A. J., Marais E., Mora J. P., Moreno G., Munson S. M., Nunes A., Oliva G., Oñatibia G. R., Peter G., Pivari M. O. D., Pueyo Y.,Quiroga R. E., Rahmanian S., Reed S.C., Rey P. J.,Richard B., Rodríguez A., Rolo V., Rubalcaba J. G., Ruppert J. C., Salah A., Schuchardt M. A.,Spann S., Stavi I., Stephens C. R. A.,Swemmer A. M.,Teixido A. L.,Thomas A. D.,Throop H. L., Tielbörger K., Travers S., Val J., Valko O., van den Brink L., Ayuso S. V., Velbert F., Wamiti W., Wang D. L., Wang L. X., Wardle G. M., Yahdjian L., Zaady E., Zhang Y. M., Zhou X. B., Singh B.K. & Gross N. 2022: Grazing and ecosystem service delivery in global drylands. Science 378, 915 - 920. doi:10.1126/science.abq4062