Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Petřík P., Adámek M., Benda J., Elznicová J., Hederová L., Jiras P., Müllerová J., Novák P., Prošek J., Šulc V. & Zacharová J. 2020: Má krajina paměť? Živa 68, 258 - 260.
Petřík P. & Fanta J. 2020: Platforma pro krajinu jako recept. Živa 68, 134 - 135.
Petter G., Mairota P., Albrich K., Bebi P., Brůna J., Bugmann H., Haffenden A., Scheller R. M., Schmatz D. R., Seidl R., Speich M., Vacchiano G. & Lischke H. 2020: How robust are future projections of forest landscape dynamics? Insights from a systematic comparison of four forest landscape models. Environmental Modelling & Software 134, 1 - 13. doi:10.1016/j.envsoft.2020.104844
Pinc J., Chrtek J., Latzel V. & Mráz P. 2020: Negative effect of inbreeding on fitness of an arctic–alpine Hieracium alpinum (Asteraceae), a species with a geographical parthenogenesis distribution pattern. Plant Systematics and Evolution 306, 1 - 10. doi:10.1007/s00606-020-01692-6
Pipek P. 2020: Kreativní mozek novozélandského rošťáka. Vesmír 99, 530 - 534.
Pipek P., Blackburn T. M., Delean S., Cassey P., Şekercioğlu C. H. & Pyšek P. 2020: Lasting the distance: The survival of alien birds shipped to New Zealand in the 19th century. Ecology and Evolution 10, 3944 - 3953. doi:10.1002/ece3.6143
Pipek P., Pyšek P., Bacher S., Černá Bolfíková B. & Hulme P. E. 2020: Independent introductions of hedgehogs to the North and South Island of New Zealand. New Zealand Journal of Ecology 44, 1 - 6. doi:10.20417/nzjecol.44.7
Píšová S. & Fér T. 2020: Intraspecific differentiation of Sparganium erectum in the Czech Republic: molecular, genome size and morphometric analysis. Preslia 92, 137 - 165. doi:10.23855/preslia.2020.137
Płachno B. J., Adamec L., Świątek P., Kapusta M. & Miranda V. F. O. 2020: Life in the current: Anatomy and morphology of Utricularia neottioides. International Journal of Molecular Sciences 21, 1 - 18. doi:10.3390/ijms21124474
Pokorný P., Sádlo J. & Storch D. 2020: Konec neolitu aneb Permanentní zemědělská revoluce. Pokorný P., & Storch D. (eds.): Antropocén. Academia, Praha, 404 - 434.
Ponert J. 2020: Život rostlin ve vzduchu - epifyty. Živa 68, 68 - 71.
Ponert J., Portilla Andrade M., Chumová Z. & Trávníček P. 2020: A new species of Andinia (Pleurothallidinae, Orchidaceae) with unusual bearded flowers from Ecuador. Phytotaxa 439, 77 - 84. doi:10.11646/phytotaxa.439.1.5
Prach K. & Jongepierová I. 2020: Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit. Živa 68, 243 - 245.
Prach K., Šebelíková L., Řehounková K. & del Moral R. 2020: Possibilities and limitations of passive restoration of heavily disturbed sites. Landscape Research 45, 247 - 253. doi:10.1080/01426397.2019.1593335
Prach K. & Walker L. R. 2020: Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1 - 399.
Prančl J., Fehrer J., Caklová P., Bambasová V., Lučanová M. & Kaplan Z. 2020: Intricate evolutionary history of Callitriche (Plantaginaceae) taxa elucidated by a combination of DNA sequencing and genome size. Taxon 69, 1016 - 1041. https://doi.org/10.1002/tax.12315
Puchałka R., Vítková M., Mionskowski M., Prokopuk Y., Netsvetov M., Sádlo J., Klisz M. & Olszewski P. 2020: Black locust (Robinia pseudoacacia L.) distribution in Europe.. https://doi.org/10.18150/repod.3652156
Püschel D., Bitterlich M., Rydlová J. & Jansa J. 2020: Facilitation of plant water uptake by an arbuscular mycorrhizal fungus: a Gordian knot of roots and hyphae. Mycorrhiza 30, 299 - 313. doi:10.1007/s00572-020-00949-9
Pyšek P., Bacher S., Kühn I., Novoa A., Catford J., Hulme P. E., Pergl J., Richardson D. M., Wilson J. R. U. & Blackburn T. M. 2020: MAcroecological Framework for Invasive Aliens (MAFIA): disentangling large-scale context-dependence in biological invasions. NeoBiota 62, 407 - 461. doi:10.3897/neobiota.62.52787
Pyšek P., Čuda J., Šmilauer P., Skálová H., Chumová Z., Lambertini C., Lučanová M., Ryšavá H., Trávníček P., Šemberová K. & Meyerson L. A. 2020: Competition among native and invasive Phragmites australis populations: an experimental test of the effects of invasion status, genome size, and ploidy level. Ecology and Evolution 10, 1106 - 1118. doi:10.1002/ECE3.5907