Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. & Fehrer J. 2009: An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic. Preslia 81, 387 - 397
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2009: New hybrid combinations revealed by molecular analysis: The unknown side of North American pondweed diversity (Potamogeton). Systematic Botany 34, 625 - 642
Kaplan Z., Hadinec J. & Vlačiha V. 2009: Orchis militaris L. Zprávy České botanické společnosti 44, 280 - 280
Kirschner J. 2009: Typification of Juncus mutabilis Lam. Taxon 58, 277 - 279
Kirschner J. 2009: Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae). South African Journal of Botany 75, 588 - 590
Klimešová J. 2009: Naše dluhy králíčku Petrovi. Dvojí příběh Beatrix Potter. Vesmír 88, 824 - 825
Klimešová J. 2009: Od prvoků k plejtvákům nebo od sinic k sekvojím? Vesmír 88, 421 - 423
Klimešová J. 2009: Parazitace plotu ve světle globálních změn. Zprávy České Parazitologické Společnosti 17, 22 - 23
Klimešová J. 2009: Plastoflóra a jiné zajímavosti za našimi okny. Vesmír 88, 189 - 190
Klimešová J. & de Bello F. 2009: CLO-PLA: the database of clonal and bud bank traits of Central European flora. Journal of Vegetation Science 20, 511 - 516
Klimešová J. & Květ J. 2009: Jan Jeník inspirující. Živa 57, 3 - 3
Klimešová J., Pokorná A. & Klimeš L. 2009: Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany-Botanique 87, 195 - 201
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145
Kochánková J. & Mandák B. 2009: How do population genetic parameters affect germination of the heterocarpic species Atriplex tatarica (Amaranthaceae)? Annals of Botany 103, 1303 - 1313
Kolář F., Boublík K. & Lepší P. 2009: Epipactis purpurata Sm. - kruštík modrofialový. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přír. vědy 49, 61 - 63
Kolář F., Štech M., Trávníček P., Rauchová J., Urfus T., Vít P., Kubešová M. & Suda J. 2009: Towards resolving the Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at landscape and microgeographic scales. Annals of Botany 103, 963 - 974
Kolbek J. 2009: Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. Muzeum a současnost 24, 55 - 67