Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Fránková M. 2009: Sinice a řasy západokarpatských prameništních mokřadů. Veronica 23, 26 - 27. doi: ""
Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. 2009: The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9, 355 - 368. doi: ""
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95. doi: "10.1127/0029-5035/2009/0088-0081"
Gonzalez-Toril E., Amils R., Delmas R. J., Petit J-R., Komárek J. & Elster J. 2009: Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. Biogeosciences 6, 33 - 44. doi: ""
Grant F., de Jong Y., Kirschner J., Petřík P., Segers H., Sharman M., Tillier S., Watt A. & Young J. (eds) 2009: Strategies in Taxonomy: Research in a Changing World. Report of an e-conference. Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice, 1 - 67. doi: ""
Grubhoffer L., Komárek J. & Květ J. 2009: Odešel Ivan Šetlík. Živa 57, 38 - 38. doi: ""
Hadinec J. & Kaplan Z. 2009: Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. Zprávy České botanické společnosti 44, 307 - 308. doi: ""
Hájek J., Kvíderová J., Worland R., Barták M., Elster J. & Vaczi P. 2009: Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia 48, 105 - 106. doi: ""
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386. doi: "10.1007/s12224-009-9050-0 "
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958. doi: ""
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69. doi: ""
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302. doi: "10.1007/s11284-008-0506-0"
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250. doi: "10.1111/j.1600-0706.2008.16528.x"
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332. doi: ""
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425. doi: "10.1111/j.1365-2664.2009.01608.x"
Härtel H. 2009: Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů. Zprávy České botanické společnosti 44, 25 - 33. doi: ""
Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. 2009: Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1 - 198. doi: ""
Hauer T. & Pažoutová M. 2009: Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. Opera Corcontica 46, 57 - 66. doi: ""
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. Vesmír 88, 511 - 513. doi: ""
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7. doi: " "