Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Blumenthal D., Mitchell C. E., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 106, 7899 - 7904. doi:10.1073/pnas.0812607106
Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. 2009: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy České botanické společnosti 44, 1 - 151.
Boublík K., Lepší M. & Lepší P. 2009: Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. Silva Gabreta 15, 121 - 142.
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227.
Caisová L. 2009: Taxonomy pf the genus Rhexinema (Ulvophyceae) based on phylogeny of the 18S rRNA and morphology. Phycologia 48, 15 - 15.
Caisová L., Bešta T., Chlachula J., Komárek J. & Husák Š. 2009: Taxonomic investigations of cyanobacterial and algal flora from the Southern Altai, East Kazakhstan. Biodiversity: Research and Conservation 15, 13 - 22. doi:10.2478/v10119-009-0021-3
Caisová L. & Gabka M. 2009: Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: taxonomy, autecology and distribution. Fottea 9, 1 - 43.
Caisová L., Komárek J., Elster J. & Nedbalová L. 2009: Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 14 - 22.
Červenková Z. & Münzbergová Z. 2009: Susceptibility of the landscape of the Giant Mountains, Czech Republic, to invasion by Rumex alpinus. Neobiota 8, 75 - 85.
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P. & Hekera P. 2009: Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81, 135 - 149.
Čuříková M., Látr A. & Vosátka M. 2009: Growth and viability of mycorrhizal extraradical mycelia associated with three temperate orchid species. Biologia 64, 63 - 68. doi:10.2478/s11756-009-0001-2
DAISIE 2009: Handbook of alien species in Europe. Springer, Berlin, 1 - 427.
Danihelka J. 2009: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? Živa 57, 85 - 86.
Danihelka J. 2009: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Zprávy České botanické společnosti 44, 267 - 268.
Danihelka J. 2009: Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk - hvězdnice sivá. Živa 57, 107 - 109.
Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H. 2009: Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81, 151 - 171.
Danihelka J., Šmarda P. & Foggi B. 2009: Proposal to reject the name Festuca pannonica (Poaceae). Taxon 58, 295 - 296.
de Bello F., Thuiller W., Lepš J., Choler P., Clement J. Ch., Macek P., Sebastia M. T. & Lavorel S. 2009: Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence. Journal of Vegetation Science 20, 475 - 486. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01042.x
Dixon A. F. G., Honěk A., Keil P., Kotela M. A. A., Šizling A. L. & Jarošík V. 2009: Relationship between the minimum and maximum temperature thresholds for development in insects. Functional Ecology 23, 257 - 264. doi:10.1111/j.1365-2435.2008.01489.x
Dixon C. J., Schönswetter P., Suda J., Wiedermann M. & Schneeweiss G. M. 2009: Reciprocal Pleistocene origin and postglacial range formation of an allopolyploid and its sympatric ancestors (Androsace adfinis group, Primulaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 50, 74 - 83. doi:10.1016/j.ympev.2008.10.009