Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Fehrer J., Réblová M., Bambasová V. & Vohník M. 2019: The root-symbiotic Rhizoscyphus ericae aggregate and Hyaloscypha (Leotiomycetes) are congeneric: phylogenetic and experimental evidence. Studies in Mycology 92, 195 - 225. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2018.10.004
Fenesi A., Sándor D., Pyšek P., Dawson W., Ruprecht E., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & van Kleunen M. 2019: The role of fruit heteromorphism in naturalization of Asteraceae. Annals of Botany 123, 1043 - 1052. doi:10.1093/aob/mcz012
Flakus A., Etayo J., Pérez-Ortega S., Kukwa M., Palice Z. & Rodriguez-Flakus P. 2019: A new genus, Zhurbenkoa, and a novel nutritional mode revealed in the family Malmideaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota). Mycologia 111, 593 - 611. doi:10.1080/00275514.2019.1603500
Francová K., Šumberová K., Janauer G. A. & Adámek Z. 2019: Effects of fish farming on macrophytes in temperate carp ponds. Aquaculture International 27, 413 - 436. doi:10.1007/s10499-018-0331-6
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G. A. & Vrba J. 2019: Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany 159, 1 - 9. doi:10.1016/j.aquabot.2019.103131
Fránková M. & Němejcová D. 2019: Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc., významným českým odborníkem na rozsivky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61, 22 - 24. https://www.vtei.cz/archiv/
Frouz J., Moradi J., Püschel D. & Rydlová J. 2019: Earthworms affect growth and competition between ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal plants. Ecosphere 10, 1 - 12. doi:10.1002/ecs2.2736
Galland T., Adeux G., Dvořáková H., E-Vojtkó A., Orbán I., Lussu M., Puy J., Blažek P., Lanta V., Lepš J., de Bello F., Pérez Carmona C., Valencia E. & Götzenberger L. 2019: Colonization resistance and establishment success along gradients of functional and phylogenetic diversity in experimental plant communities. Journal of Ecology 107, 2090 - 2104. doi:10.1111/1365-2745.13246
Gioria M., Le Roux J. J., Hirsch H., Moravcová L. & Pyšek P. 2019: Characteristics of the soil seed bank of invasive and non-invasive plants in their native and alien distribution range. Biological Invasions 21, 2313 - 2332. doi:10.1007/s10530-019-01978-y
Gioria M., O'Flynn C. & Osborne B. 2019: Managing invasions by terrestrial alien plants in Ireland: challenges and opportunities. Biology and Environment-Proceedings of the Royal Irish Academy 119B, 37 - 61. doi:10.3318/BIOE.2019.04
Gonzales-Moreno & al. 2019: Consistency of impact assessment protocols for non-native species. NeoBiota 44, 1 - 25. doi:10.3897/neobiota.44.31650
Guo W.-Y., van Kleunen M., Pierce S., Dawson W., Essl F., Kreft H., Maurel N., Pergl J., Seebens H. Weigelt P. & Pyšek P. 2019: Domestic gardens play a dominant role in selecting alien species with adaptive strategies that facilitate naturalization. Global Ecology and Biogeography 28, 628 - 639. doi:10.1111/geb.12882
Guttová A., Halda J. P. & Palice Z. 2019: Lišajníky Muránskej planiny V. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 41, 159 - 186.
Hájková P., Jamrichová E., Wiezik M., Peterka T., Petr L., Singh P., Máliš F., Fajmonová Z. & Hájek M. 2019: Spruce representation in zonal woodlands may be overestimated when using pollen spectra from peatlands. Review of Palaeobotany and Palynology 271, 1 - 7. doi:10.1016/j.revpalbo.2019.104104
Hajšlová J., Kaštánek F., Kaštánek P., Lukavský J. & Přibyl P. 2019: Algae and Cyanobacterie - Promising Resource for Future Technologies. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefinery in 21th century. Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 22 - 23.
Halaj M., Paulovičová E., Paulovičová L., Jantová S., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2019: Extracellular biopolymers produced by Dictyosphaerium family - Chemical and immunomodulative properties. International Journal of Biological Macromolecules 121, 1254 - 1263. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.10.116
Hanušová K., Čertner M., Urfus T., Koutecký P., Košnar J., Rothfels C. J., Jarolímová V., Ptáček J. & Ekrt L. 2019: Widespread co-occurrence of multiple ploidy levels in fragile ferns (Cystopteris fragilis complex, Cystopteridaceae) probably stems from similar ecology of cytotypes, their efficient dispersal and inter-ploidy hybridization. Annals of Botany 123, 845 - 855. doi:10.1093/aob/mcy219
Hédl R. 2019: Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka. I. Příroda bez člověka? Živa 67, 109 - 112.
Hejda M., Štajerová K., Pergl J. & Pyšek P. 2019: Impacts of dominant plant species on trait composition of communities: comparison between the native and invaded ranges. Ecosphere 10, 1 - 14. doi:10.1002/ecs2.2880
Hejduková E., Pinseel E., Vanormelingen P., Nedbalová L., Elster J., Wyverman W. & Sabbe K. 2019: Tolerance of pennate diatoms (Bacillariophyceae) to experimental freezing: comparison of polar and temperate strains. Phycologia 58, 382 - 392. doi:10.1080/00318884.2019.1591835