Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lyčka Z. & Elster J. 2021: Český polární výzkum a Arktický festival – Dny arktické a české vědy a kultury. Živa 69, 21 - 22.
Macek M., Dvorský M., Klimeš A., Wild J., Doležal J. & Kopecký M. 2021: Midpoint attractor models resolve the mid-elevation peak in Himalayan plant species richness. Ecography 44, 1665 - 1677. doi:10.1111/ecog.05901
Macek M., Dvorský M., Kopecký M., Wild J. & Doležal J. 2021: Elevational range size patterns of vascular plants in Himalaya contradict Rapoport’s rule. Journal of Ecology 109, 4025 - 4037. doi:10.1111/1365-2745.13772
Maděra P., Kovářová M., Frantík T., Filipčík R., Novák J., Vencl Š., Maděrová L., Rozkot M., Kuchařová S., Václavková E., Truněčková J., Volková J., Nývltová Z. & Bartoš M. 2021: Effect of Knotweed in Diet on Physiological Changes in Pig. Agriculture-Basel 11, 1 - 22. https://doi.org/10.3390/agriculture11020169
Maglovski M., Rybanský Ľ., Bujdoš M., Adamec L., Bardáčová M., Blehová A. & Matušíková I. 2021: Nitrogenous nutrition affects uptake of arsenic and defense enzyme responses in wheat. Polish Journal of Environmental Studies 30, 2213 - 2231. doi:10.15244/pjoes/127912
Mahelka V., Krak K., Fehrer J., Caklová P., Nagy Nejedlá M., Čegan R., Kopecký D. & Šafář J. 2021: A Panicum-derived chromosomal segment captured by Hordeum a few million years ago preserves a set of stress-related genes. Plant Journal 105, 1141 - 1164. doi:10.1111/tpj.15167
Macháčkova M. 2021: Knihovnička Zahrádkáře 30 - Denivky. Zahrádkář 2021, 1 - 20.
Macháčková M. 2021: Botanické zahrady jako součást evropského kulturního dědictví. In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 91 - 97.
Májeková M., Hájek T., Albert Á. J., de Bello F., Doležal J., Götzenberger L., Janeček Š., Lepš J., Liancourt P. & Mudrák O. 2021: Weak coordination between leaf drought tolerance and proxy traits in herbaceous plants. Functional Ecology 35, 1299 - 1311. doi:10.1111/1365-2435.13792
Malar C. M., Kruger M., Kruger C., Wang Y., Stajich J. E., Keller J., Chen E. C. H., Yildiri G., Villeneuve-Laroche M., Roux C., Delaux P. M. & Corradi N. 2021: The genome of Geosiphon pyriformis reveals ancestral traits linked to the emergence of the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Current Biology 31, 1570 - 1577. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.058
Malíček J. 2021: Příspěvek k poznání lišejníků NP Podyjí. Bryonora 68, 10 - 22.
Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. 2021: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. Bryonora 67, 8 - 23.
Malíček J., Bouda F., Konečná E., Sipman H. & Vondrák J. 2021: New country records of lichenized and non-lichenized fungi from Southeastern Europe. Herzogia 34, 38 - 54. doi:10.13158/heia.34.1.2021.38
Malíček J., Konečná E. & Vondrák J. 2021: Lišejníky NPR Karlovské bučiny. Bryonora 68, 1 - 9.
Malíček J., Palice Z., Bouda F., Knudsen K., Šoun J., Vondrák J. & Novotný P. 2021: Atlas českých lišejníků. Botanický ústav AV ČR.
Malíček J., Trunečková L. & Hlaváček R. 2021: Příbramské haldy jako součást kulturního krajinného dědictví a stanoviště ohrožené flóry. Ochrana přírody 2021, 6 - 10.
Máliš F., Bobek P., Hédl R., Chudomelová M., Petřík, P., Ujházy K., Ujházyová M. & Kopecký M. 2021: Historical charcoal burning and coppicing suppressed beech and increased forest vegetation heterogeneity. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 14. doi:10.1111/jvs.12923
Mansouri F., Krahulec F., Duchoslav M. & Ryšánek P. 2021: Newly identified host range of viruses infecting species of the genus Allium and their distribution in six habitats in the Czech Republic. Plant Pathology 70, 1496 - 1507. doi:10.1111/ppa.13391
Maredová N., Altman J. & Kaštovský J. 2021: The effects of macrophytes on the growth of bloom-forming cyanobacteria: Systematic review and experiment. Science of the Total Environment 792, 1 - 8. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.148413
Marro N., Caccia M. & López-Ráez J. A. 2021: Are strigolactones a key in plant–parasitic nematodes interactions? An intriguing question. Plant and Soil 462, 591 - 601. doi:10.1007/s11104-021-04862-8