Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 1. Úvod. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 32 - 32.
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2. Přirozený areál. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 33 - 33.
Hédl R. 2005: B. Údaje o prostorovém rozšíření, 2.2 Metody využívající existující vymezení. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 37 - 38.
Hédl R. 2005: Co popisuje fytocenologie? Zprávy České botanické společnosti 40, 1 - 14.
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 1. Obecné vlastnosti sledování. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 52 - 58.
Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.1 Cévnaté rostliny. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 58 - 60.
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 1. Úvod. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 87 - 87.
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 2. Obecné postupy. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 88 - 92.
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 3. Skupiny biotopů a sledované parametry. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 93 - 105.
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4. Postup sledování. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 106 - 108.
Hédl R. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.5 Formulář 4s: Suchozemské biotopy, trvalá plocha. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 115 - 118.
Hédl R. 2005: F. Zhodnocení a doporučení. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 157 - 159.
Hédl R. 2005: Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Stav ke konci roku 2005. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 180.
Hédl R. 2005: Přílohy: Formuláře, seznamy. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 1 - 9.
Hédl R. 2005: Sledování změn vegetace. In: Vačkář D. (ed.) Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha, 171 - 194.
Hédl R., Hejzlar J., Matěna J., Zahrádková S. & Brabec K. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.9 Formulář 7: Vlastnosti vody, trvalá plocha. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 126 - 129.
Hédl R. & Chytrý M. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.3 Formulář 2: Cévnaté rostliny, monitorovací segment. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 112 - 113.
Hédl R. & Křivánek M. 2005: D. Terénní sledování – manuál pro stabilní plochy, 4.4 Formulář 3: Významné taxony rostlin, monitorovací segment. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 113 - 115.
Hédl R., Petřík P. & Boublík K. 2005: Acidifikace lesních půd Jeseníků, metodologické a stanovištní vlivy. - In: Rohošková M. (ed.), Pedologické dny 2004, ČZU, Praha, 40 - 42.
Hédl R. & Rejšek K. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.4 Zpracování půdních vzorků. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 69 - 69.