Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kenis M. , Bacher S., Baker R.H.A., Branquart E., Brunel S., Holt J., Hulme P. E., Macleod A., Pergl J., Petter F., Pyšek P., Schrader G., Sissons A., Starfinger U. & Schaffner U. 2012: New protocols to assess the environmental impact of pests in the EPPO decision-support scheme for pest risk analysis. EPPO Bulletin 42, 21 - 27. doi: "10.1111/j.1365-2338.2012.02527.x"
Khodlová Z. & Trávníček P. 2012: Příběh obyčejné trávy s neobyčejnou evolucí - tomka vonná a její příbuzní. Živa 60, 229 - 232. doi: ""
Khodosovtsev A., Vondrák J., Naumovich A., Kocourková J., Vondráková O. & Motiejunaite J. 2012: Three new Pronectria species in terricolous and saxicolous microlichen communities (Bionectriaceae, Ascomycota). Nova Hedwigia 95, 211 - 220. doi: "10.1127/0029-5035/2012/0026"
Kimmer D., Vincent I., Dudák J., Bergerová E., Petráš D., Lev J., Holba M., Kalhotka L., Mikula P., Kořínková R. & Kubáč L. 2012: Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air. In: Nanocon 2012, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 10. doi: ""
Kirschner J. 2012: Luzula. Hairy Wood Rush. In: Baldwin B. G., Goldman D. H., Keil D. J., Patterson R., Rosatti T. J. & Wilken D. H. (eds.) The Jepson Manual, Vascular Plants of California, ed. 2. University of California Press, Berkeley, Los Angeles & London, 1374 - 1375. doi: ""
Klimešová J. 2012: Jsou to pohádky, ale nečtěte je dětem před spaním. Přírůstky do polárníkovy knihovničky III. Vesmír 91, 679 - 681. doi: ""
Klimešová J. 2012: Zpátky do budoucnosti. Přírůstky do polárníkovy knihovničky II. Vesmír 91, 459 - 460. doi: ""
Klimešová J. & Doležal J. 2012: Are clonal plants more frequent in cold environments than elsewhere? Plant Ecology & Diversity 4, 373 - 378. doi: " 10.1080/17550874.2011.586734"
Klimešová J., Doležal J., Prach K. & Košnar J. 2012: Clonal growth forms in Arctic plants and their habitat preferences: a study from Petuniabukta, Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 421 - 442. doi: "10.2478/v10183-012-0019-y"
Klimešová J. & Prach K. 2012: Český botanický výzkum na Svalbardu. Živa 60, 188 - 189. doi: ""
Klimešová J., Prach K. & Bernardová A. 2012: Using Available Information to Assess the Potential Effects of Climate Change on Vegetation in the High Arctic: North Billjefjorden, Central Spitsbergen (Svalbard). Ambio 41, 435 - 445. doi: " 10.1007/s13280-011-0235-4 "
Klimešová J., Šťastná P., Bernardová A., Prach K., Doležal J., Dvorský M., Chlumská Z., Elster J., Kvíderová J. & Hájek T. 2012: Čekají je zlatá léta? Globální oteplení a rostliny chladných oblastí. Vesmír 91, 416 - 424. doi: " "
Kling H.J., Laughinghouse H.D., Šmarda J., Komárek J. Ackerman J., Bruun K., Watson S.B. & Chen F. 2012: A new red colonial Pseudanabaena (Cyanoprokaryota, Oscillatoriales) from North American large lakes. Fottea 12, 327 - 339. doi: ""
Knappová J., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2012: Colonization of central European abandoned fields by dry grassland species depends on the species richness of the source habitats: a new approach for measuring habitat isolation. Landscape Ecology 27, 97 - 108. doi: "10.1007/s10980-011-9680-5"
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M. & Sudová R. 2012: Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80, 216 - 235. doi: "10.1111/j.1574-6941.2011.01291.x"
Kolář F., Fér T., Štech M., Trávníček P., Dušková E., Schönswetter P. & Suda J. 2012: Bringing Together Evolution on Serpentine and Polyploidy: Spatiotemporal History of the Diploid-Tetraploid Complex of Knautia arvensis (Dipsacaceae). PLOS ONE 7, 1 - 13. doi: "10.1371/journal.pone.0039988"
Kolář F., Lučanová M., Těšitel J., Loureiro J. & Suda J. 2012: Glycerol-treated nuclear suspensions - an efficient preservation method for flow cytometric analysis of plant samples. Chromosome Research 20, 303 - 315. doi: "10.1007/s10577-012-9277-0 "
Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V. & Falteisek L. 2012: Ochrana přírody z pohledu biologa. Dokořán, Praha, 1 - 216. doi: ""
Kolář J., Jarošová I., Dreslerová G., Drozdová E. & Dobisíková M. 2012: Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic - a case study of Corded Ware culture communities. Archeologické rozhledy 64, 237 - 264. doi: ""
Komárek J. 2012: Nomenclatural changes in heterocytous Cyanoprokaryotes (Cyanobacteria, Cyanophytes). Fottea 12, 141 - 148. doi: ""