Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pecháčková S., Křenová Z. & Chocholoušková Z. 2004: Flora a vegetace. In: Příroda Plzeňského kraje: 111-135, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 111 - 135.
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Lišejníky. In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 100 - 104.
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Tabulka přehledu lišejníků nalezených v Novohradských horách. In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích., 293 - 297.
Poulíčková A., Hájková P., Křenková P. & Hájek M. 2004: Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia 78, 411 - 424.
Prach K. & Pyšek P. 2004: Jaké vlastnosti podporují expanzní chování autochtonních druhů? 19, 27 - 36.
Prausová R., Husák Š., Kaplan Z., Adamec L. & Rybka V. 2004: Řešení záchrany poslední populace rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. Ochrana přírody 59, 82 - 86.
Pyšek P., Chocholoušková Z., Pyšek A., Jarošík V., Chytrý M. & Tichý L. 2004: Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. 15, 781 - 788.
Pyšek P. & Kaplan Z. (eds.) 2004: Botanické studie věnované památce Emila Hadače / Botanical studies dedicated to the memory of Emil Hadač. Preslia 76, 193 - 290.
Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G. & Kirschner J. 2004: Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. 53, 131 - 143.
Pyšek P., Richardson D. M. & Williamson M. 2004: Predicting and explaining plant invasions through analysis of source area floras: some critical considerations. 10, 179 - 187.
Pyšek P & Sádlo J. 2004: S vlky výt: alternativy boje proti zavlečeným druhům rostlin. Vesmír 83, 140 - 145.
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci přicházejí: hříčky, hry a dramata. Vesmír 83, 200 - 206.
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 1. Invazní rostliny: sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40.
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 2. Invazní rostliny: jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85.
Rajaniemi P., Hoffmann L., Willame R., Komárek J., Hrouzek P., Kaštovská K. & Sivonen K. 2004: Phylogenetic and morphological evaluation of selected planctic nostocalean cyanobacteria: taxonomic consequences. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 60 - 60.
Ramezanpoor Z., Soukup I. & Heteša J. 2004: Phytoplankton diversity and their succession in water bodies of the Lednice park during 2002 season. Acta Univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. / MZLU Brno 52, 83 - 96.
Rauch O. 2004: Genesis and characteristics of orewaste sulphate soils at Chvaletice. In Kovář P.(ed): natural recovery of human-made deposits in landscape,46-59,Academia,Praha, 46 - 59.
Réblová M. 2004: Four new species of Chaetosphaeria from New Zealand and redescription of Dictyochaeta fuegiana. Studies in Mycology 50, 171 - 186.
Réblová M., Mostert L., Gams W. & Crous P.W. 2004: New genera in the Calosphaeriales: Togniniella and its anamorph Phaeocrella, and Calosphaeriophora as anamorph of Calosphaeria. Studies in Mycology 50, 533 - 550.
Réblová M. & Seifert K.A 2004: Conioscyphascus, a new ascomycetous genus for holomorphs with Conioscypha anamorphs. Studies in Mycology 50, 95 - 108.