Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Müllerová J., Szabó P., Kopecký M. & Macek M. 2013: LONGWOOD: integrating woodland history and ecology in a geodatabase through an interdisciplinary approach. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8795, 1 - 8. doi:10.1117/12.2027650
Münzbergová Z. 2013: Comparative demography of two co-occurring Linum species with different distribution patterns. Plant Biology 15, 963 - 970. doi:10.1111/plb.12007
Münzbergová Z., Cousins S. A. O., Herben T., Plačková I., Mildén M. & Ehrlén J. 2013: Historical habitat connectivity affects current genetic structure in a grassland species. Plant Biology 15, 195 - 202. doi:10.1111/j.1438-8677.2012.00601.x
Münzbergová Z., Hadincová V., Wild J. & Kindlmannová J. 2013: Variability in the Contribution of Different Life Stages to Population Growth as a Key Factor in the Invasion Success of Pinus strobus. PLoS One 8, 1 - 12. doi:10.1371/journal.pone.0056953
Münzbergová Z. & Skuhrovec J. 2013: Effect of Habitat Conditions and Plant Traits on Leaf Damage in the Carduoideae Subfamily. PLoS One 8, 1 - 9. doi:10.1371/journal.pone.0064639
Münzbergová Z., Šurinová M. & Castro S. 2013: Absence of gene flow between diploids and hexaploids of Aster amellus at multiple spatial scales. Heredity 110, 123 - 130. doi:10.1038/hdy.2012.87
Najdenski H.M., Gigova L., Iliev I., Pilarski P., Lukavský J., Tsvetkova I.V., Ninova M.S. & Kussovski V.K. 2013: Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria. International Journal of Food Science and Technology 48, 1533 - 1540. doi:10.1111/ijfs.12122
Navrátilová J. 2013: LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 421 - 424.
Navrátilová J. 2013: LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 424 - 426.
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 426 - 429.
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: Svaz LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 419 - 421.
Nedbalová L. 2013: Bakterie a viry. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 133 - 133.
Nedbalová L. 2013: Větší bezobratlí živočichové. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 137 - 142.
Nedbalová L. 2013: Zooplankton. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 135 - 137.
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Kytovci. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 149 - 155.
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Ploutvonožci. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 145 - 148.
Novák P. & Roleček J. 2013: Dub balkánský (Quercus frainetto) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice. Zprávy České botanické společnosti 48, 1 - 7.
Novák P., Roleček J. & Melichar V. 2013: Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) - novinka v květeně Slavkovského lesa. Erica 20, 47 - 51.
Novoa A., González L., Moravcová L. & Pyšek P. 2013: Constraints to native plant species establishment in coastal dune communities invaded by Carpobrotus edulis: Implications for restoration. Biological Conservation 164, 1 - 9. doi:10.1016/j.biocon.2013.04.008
Novotná V. 2013: Analytická laboratoř v Průhonicích. Botanika 1, 19 - 19.