Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Panova N. K., Antipina T. G. & Jankovska V. 2011: Holocene history of the environment and development of bogs on the Eastern slope of the Polar and Pre-Polar Urals (Russia). Dinamika okružajuščej sredy i globalnyje izmenjenija klimata 2, 104 - 117.
Pergl J. 2011: Gebirgsriesen aus dem Garten. Der Riesen-Bärenklau. In: Nentwig W. (ed.) Unheimliche Eroberer: invasive Pflanzen und Tiere in Europa, Haupt Verlag, Bern, 41 - 48.
Pergl J., Müllerová J., Perglová I., Herben T. & Pyšek P. 2011: The role of long-distance seed dispersal in the local population dynamics of an invasive plant species. Diversity and Distributions 17, 725 - 738. doi:10.1111/j.1472-4642.2011.00771.x
Petřík P., Černý T. & Boublík K. 2011: Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biopshere Reserve (Czech Republic). Tuexenia 31, 283 - 299.
Petřík P., Černý T. & Boublík K. 2011: Výsledky dlouhodobého sledování vlivu zvěře na lesní a nelesní ekosystémy Křivoklátska. In: Moucha P. (ed.) Škody zvěří neexistují?! Sborník referátů k semináři, Lesnická práce, Praha., 35 - 37.
Petřík P., Chochel M., Křivský J. & Sádlo J. 2011: Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic. Muzeum a současnost 26, 163 - 171.
Pikula J., Bandouchová H., Hilscherová K., Pašková V., Sedláčková J., Adamovský O., Knotková Z., Lany P., Machat J., Maršálek B., Novotný L., Pohanka M. & Vitula F. 2011: Combined exposure to cyanobacterial biomass, lead and the Newcastle virus enhances avian toxicity. Science of the Total Environment 408, 4984 - 4992. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.07.050
Plačková I. 2011: Alozymy - jejich funkce, význam a použití. Zprávy České Botanické Společnosti 46, 43 - 59.
Prach K. 2011: Using restoration ecology for the restoration of valuable habitats. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (ed.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 9 - 11.
Prach K. & coautors Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Řehounková K., Tropek R., Wolf O. & Zavadil V. 2011: Spoil heaps. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-nturl restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 17 - 33.
Prach K. & Kovář P. 2011: Josef Fanta v osmdesátce. Zprávy České botanické společnosti 46, 379 - 386.
Prach K., Liška J. & Hadinec J. 2011: S hodnocením vědy by se to nemělo přehánět. Živa 59, 69 - 70.
Prach K., Řehounková K. & Řehounek J. 2011: Restoration of post-mining sites - overall comparison. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice., 85 - 88.
Prach K., Řehounková K., Řehounek J. & Konvalinková P. 2011: Ecological restoration of central European mining sites: a summary of a multi-site analysis. Landscape Research 36, 263 - 268. doi:10.1080/01426397.2010.547571
Prach K. & Walker L.R. 2011: Four opportunities for studies of ecological succession. Trends in Ecology and Evolution 26, 119 - 123. doi:10.1016/j.tree.2010.12.007
Prausová R., Janová J. & Adamec L. 2011: Rescue of the critically endangered long-stalked pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic. Acta Biologica Slovenica 54, 43 - 54.
Přibyl P. & Lukavský J. 2011: Sbírka autotrofních organismů na Botanickém ústavu. Třeboňský svět 19, 31 - 31.
Püschel D., Rydlová J., Sudová R., Gryndler M. & Vosátka M. 2011: The potential of mycorrhizal inoculation and organic amendment to increase yields of Galega orientalis and Helianthus tuberosus in a spoilbank substrate. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 174, 664 - 672. doi:10.1002/jpln.201000307
Pyšek P. 2011: Das Geheimnis eines Angebers: das Drüsige Springkraut. In: Nentwig W. (ed.), Unheimliche Eroberer: invasive Pflanzen und Tiere in Europa, Haupt Verlag, Bern, 49 - 56.
Pyšek P. 2011: Knowing what we count: a comment on Guo. NeoBiota 10, 81 - 88. doi:10.3897/neobiota.10.1976