Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sekerka P. 2021: Jak funguje ex situ ochrana rostlin v botanických zahradách? In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 82 - 90.
Sekerka P. 2021: Sněženky - neobyčejná variabilita dobře známého rodu. Živa 69, 19 - 22.
Sekerka P. 2021: Sněženky s odchylným tvarem květu v literatuře druhé poloviny 19. století. Živa 69, 20 - 20, kulér.
Sekerka P. 2021: Výstavy ikebany v Průhonické botanické zahradě. In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 116 - 121.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Sekerka P., Rybka V., Zavadil V. & Harčariková L. 2021: Genofondová zahrada Správy KRNAP. In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 76 - 81.
Serrano, J., Richardson J. E., Milne R. I., Mondragon G. A., Hawkins J. A., Bartish I. V., Gonzalez M., Chave J., Madrinan S., Cardenas D., Sanchez S. D., Cortes R. & Pennington R. T. 2021: Andean orogeny and the diversification of lowland neotropical rain forest trees: A case study in Sapotaceae. Global and Planetary Change 201, 1 - 17. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103481
Schmickl R. & Yant L. 2021: Adaptive introgression: how polyploidy reshapes gene flow landscapes. New Phytologist 230, 457 - 461. doi:10.1111/nph.17204
Schmidt C. S., Mrnka L, Frantík T., Lovecka P., Fenclová M., Demnerová K. & Vosátka M. 2021: Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of Sclerotinia and Phoma disease. Scientific Reports 11, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81937-7
Schnablová R., Huang L., Klimešová J., Šmarda P. & Herben T. 2021: Inflorescence preformation prior to winter: a surprisingly widespread strategy that drives phenology of temperate perennial herbs. New Phytologist 229, 620 - 630. doi:10.1111/nph.16880
Schröder C. N., Hojka J. & Schmickl R. E. 2021: Arabidopsis arenosa auf Rügen: Erweiterung des Areals diploider Vorkommen auf die Flora Deutschlands. Kochia 14, 95 - 116.
Schweingruber F. H., Filartiga A. L. & Doležal J. 2021: Petioles of terrestrial plants. Kessel Verlag, Remagen-Oberwinter., 1 - 308.
Silva-Flores P., Arguelles-Moyao A., Aguilar-Paredes A., Calaca, F. J. S., Duchicela, J., Fernandez N., Furtado A. N. M., Guerra-Sierra B., Lovera M., Marin C., Neves M. A., Pezzani F., Rinaldi A. C., Rojas K. & Vasco-Palacios A. M. 2021: Mycorrhizal science outreach: Scope of action and available resources in the face of global change. Plants, People, Planet 3, 506 - 522. doi:10.1002/ppp3.10213
Sohrabi S., Pergl J., Pyšek P., Foxcroft L. C. & Gherekhloo J. 2021: Quantifying the potential impact of alien plants of Iran using the Generic Impact Scoring System (GISS) and Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Biological Invasions 23, 2435 - 2449. doi:10.1007/s10530-021-02515-6
Stojanova B., Münzbergová Z. & Pánková H. 2021: Inbreeding depression and heterosis vary in space and time in the serpentinophyte perennial Minuartia smejkalii. Preslia 93, 149 - 168. doi:10.23855/preslia.2021.149
Sudová R., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Kohout P., Oehl F., Voříšková J. & Kolaříková Z. 2021: Symbiosis of isoetid plant species with arbuscular mycorrhizal fungi under aquatic versus terrestrial conditions. Mycorrhiza 31, 273 - 288. doi:10.1007/s00572-020-01017-y
Suchánková S., Vild O., Szabó P., Chudomelová M. & Hédl R. 2021: Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Svidenský R., Kučerová A. & Čížková H. 2021: Causes of the dieback of littoral stands in an overpopulated water bird reserve: Role of eutrophication, fish and geese. European Journal of Environmental Sciences 11, 79 - 90. doi:10.14712/23361964.2021.9
Svitavská Svobodová H. 2021: Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Botanika 9, 6 - 8.
Svitavská Svobodová H. & Janský B. 2021: Contribution to the European Pollen Database in Neotoma: a pollen diagram of Rokytecká slať mire, Bohemian Forest/Šumava (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany 30, 831 - 834. doi:10.1007/s00334-021-00824-3