Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Danihelka J. 2012: Cotoneaster lucidus Schltdl. Zprávy České botanické společnosti 47, 68 - 69.
Danihelka J. 2012: Herbáře včera, dnes a zítra. Živa 60, 85 - 87.
Danihelka J. 2012: Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych. Zprávy České botanické společnosti 46, 251 - 263.
Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. 2012: Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84, 647 - 811.
de Bello F. 2012: The quest for trait divergence and convergence: are null-models the magic wand? Global Ecology and Biogeography 21, 312 - 317. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00682.x
de Bello F., Janeček S, Lepš J., Doležal J., Macková J., Lanta V. & Klimešová J. 2012: Different plant trait scaling in dry versus wet Central European meadows. Journal of Vegetation Science 23, 709 - 720. doi:Doi:10.1111/j.1654-1103.2012.01389.x
de Bello F., Price J. N., Münkemüller T., Liira J., Zobel M., Thuiller W., Gerhold P., Götzenberger L., Lavergne S., Lepš J., Zobel K. & Pärtel M. 2012: Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology 93, 2263 - 2273. http://dx.doi.org/10.1890/11-1394.1
Dengler J., Berendsohn W. G., Bergmeier E., Chytrý M., Danihelka J., Jansen F., Kusber W.- H., Landucci F., Müller A., Panfili E., Schaminée J. H. J., Venanzoni R. & von Raab-Straube E. 2012: The need for and the requirements of EuroSL, an electronic taxonomic reference list of all European plants. Biodiversity & Ecology 4, 15 - 24. doi:10.7809/b-e.00056
Doležal J., Altman J., Kopecký M., Černý T., Janeček Š., Bartoš M., Petřík P., Šrůtek M., Lepš J. & Song J.S. 2012: Plant Diversity Changes during the Postglacial in East Asia: Insights from Forest Refugia on Halla Volcano, Jeju Island. PLoS One 7, 1 - 12. doi:10.1371/journal.pone.0033065
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Případová studie: Pastva ovcí a koz na xerotermních trávnících. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 87 - 95.
Dostálek J. & Frantík T. 2012: The impact of different grazing periods in dry grasslands on the expansive grass Arrhenatherum elatius L. and on woody species. Environmental Management 49, 855 - 861. doi:10.1007/s00267-012-9819-4
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Vliv pastvy na omezování ovsíku vyvýšeného a dřevin. Ochrana přírody 67, 16 - 17.
Dostál P., Weiser M. & Koubek T. 2012: Native jewelweed, but not other native species, displays post-invasion trait divergence. Oikos 121, 1849 - 1859. doi:10.1111/j.1600-0706.2011.20333.x
Doubková P., Suda J. & Sudová R. 2012: The symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi contributes to plant tolerance to serpentine edaphic stress. Soil Biology & Biochemistry 44, 56 - 64. doi:doi:10.1016/j.soilbio.2011.09.011
Doudová-Kochánková J., Plačková I., Zákravský P., Flégrová M. & Mandák B. 2012: The importance of phenotypic differentiation and plasticity in the range expansion of the annual Atriplex tatarica (Amaranthaceae). Flora 207, 744 - 752. doi:10.1016/j.flora.2012.08.003
Duchoslav M. & Krahulec F. 2012: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice.V. Druhy sekce Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale). Zprávy České Botanické Společnosti 47, 11 - 41.
Elster J. & Barták M. 2012: Jan Gloser sedmdesátiletý. Živa 60, 46 - 48.
Elster J., Kvíderová J., Hájek T., Láska K. & Šimek M. 2012: Impact of warming on Nostoc colonies (Cyanobacteria) in a wet hummock mesadow, Spitzbergen. Polish Polar Research 33, 395 - 420. doi:10.2478/v10183-012-0021-4
Elster J. & Rachlewicz G. 2012: Petuniabukta, Billefjorden in Svalbard: Czech - polish long term ecological and geographical research. Polish Polar Research 33, 289 - 295. doi:10.2478/v10183-012-0027-y
Engene N., Rottacker E.C., Kaštovský J., Byrum T., Choi H., Ellisman M.H., Komárek J. & Gerwick W.H. 2012: Moorea producens gen. nov., sp. nov. and Moorea bouillonii comb. nov., tropical marine cyanobacteria rich in bioactive secondary metabolites. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62, 1171 - 1178. doi:10.1099/ijs.0.033761-0