Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. 2008: Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35, 2223 - 2236. doi:10.1111/j.1365-2699.2008.01974.x
Kúr P., Štech M. & Šumberová K. 2008: Spergularia echinosperma (Čelak.) A. & Gr.- kuřinka ostnosemenná. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 48, 99 - 102.
Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. 2008: Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80, 101 - 149.
Lanta, V., Janeček, S. & Doležal, J. 2008: Radial growth and ring formation process in clonal plant Eriophorum angustifolium on postmined peatland in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 45, 44 - 54.
Lanta V. & Lepš J. 2008: Effect of plant species richness on weed invasion in experimental plant communities. Plant Ecology 198, 253 - 263.
La Sorte F. A., McKinney M. L., Pyšek P., Klotz S., Rapson G. J., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2008: Distance decay of similarity among European urban floras: the impact of anthropogenic activities on beta diversity. Global Ecology and Biogeography 17, 363 - 371.
Latzel V., Mihulka S. & Klimešová J. 2008: Plant traits and regeneration of urban plant community after disturbance: Does the bud bank play any role? Applied Vegetation Science 11, 387 - 394.
Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J. 2008: Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia. Preslia 80, 229 - 244.
Lhotáková Z., Albrechtová J., Janáček J. & Kubínová L. 2008: Advantages and pitfalls of using free-hand sections of frozen needles for three-dimensional analysis of mesophyll by stereology and confocal microscopy. Journal of Microscopy-Oxford 232, 56 - 63.
Lisická E., Lackovičová A., Liška J., Lökös L. & Lisický M. J. 2008: Physcia aipolioides – ein Beispiel einer invasiven Flechte oder einer unterschätzten Verbreitung? Sauteria 15, 303 - 318.
Liška J. 2008: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXI. Bryonora 42, 46 - 48.
Liška J. & Herben T. 2008: Long-term changes of epiphytic lichen species composition over landscape gradients: an 18 year time series. Lichenologist 40, 437 - 448.
Liška J., Palice Z. & Slavíková Š. 2008: Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. Preslia 80, 151 - 182.
Loureiro J., Doležel J., Greilhuber J., Santos C. & Suda J. 2008: Plant flow cytometry - far beyond the stone age. Cytometry Part A 73A, 579 - 580. doi:10.1002/cyto.a.20578
Mácová M. 2008: Dendroclimatological comparison of native Pinus sylvestris and invasive Pinus strobus in different habitats in the Czech Republic. Preslia 80, 277 - 289.
Machová K., Elster J. & Adamec L. 2008: Xanthophyceaen assemblages during winter - spring flood: autecology and ecophysiology of Tribonema fonticolum and T. monochloron. Hydrobiologia 600, 155 - 168.
Malíček J., Palice Z., Bouda F., Czarnota P., Halda J. P., Liška J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Syrovátková L., Vondrák J. & Wagner B. 2008: Lišejníky zaznamenané během 15. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Sedlčansku. Bryonora 42, 17 - 30.
Mandakova T. & Munzbergova Z. 2008: Morphometric and genetic differentiation of diploid and hexaploid populations of Aster amellus agg. in a contact zone. Plant Systematics and Evolution 274, 155 - 170.
Mareš J., Kaštovský J., McGregor G. & Komárek J. 2008: The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella (Synechococcales). Nova Hedwigia 87, 221 - 230.
Margheri M.C., Ventura S., Kaštovský J. & Komárek J. 2008: The taxonomic validation of the cyanobacterial genus Halothece. Phycologia 47, 477 - 486.