Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Palice Z. 2012: Nová lichenologická literatura XXI. Bryonora 49, 53 - 60. doi: ""
Panova N.K. & Jankovská V. 2012: Dinamika lesnoy rastitel'nosti v pritundrovoy zone Polyarnogo Urala i yuzhnogo Yamala v golotzene. In: Proceedings of the all Russian Conference: Contemporary problems of the sub-tundra forests, Archangelsk, Arctic University of M.V.Lomonosov, 76 - 81. doi: ""
Pergl J, Perglová I. & Pyšek P. 2012: Heracleum mantegazzianum. In: Francis R. A. (ed.), A handbook of global freshwater invasive species, Earthscan, London & New York, 57 - 65. doi: ""
Pergl J., Pyšek P., Perglová I. & Jarošík V. 2012: Low persistence of a monocarpic invasive plant in historical sites biases our perception of its actual distribution. Journal of Biogeography 39, 1293 - 1302. doi: "10.1111/j.1365-2699.2011.02677.x"
Petřík P. 2012: [Recenze knihy:] Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. [Habitat Catalogue of the Czech Republic. 2nd edition.] – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 445 pp. Preslia 84, 937 - 938. doi: ""
Plachno B. J., Lukaszek M., Wolowski K., Adamec L. & Stolarczyk P. 2012: Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany 97, 44 - 48. doi: "10.1016/j.aquabot.2011.11.003"
Pluess T., Cannon R., Jarošík V., Pergl J., Pyšek P. & Bacher S. 2012: When are eradication campaigns successful? A test of common assumptions. Biological Invasions 14, 1365 - 1378. doi: "10.1007/s10530-011-0160-2"
Pluess T., Jarošík V., Pyšek P., Cannon R., Pergl J., Breukers A. & Bacher S. 2012: Which factors affect the success or failure of eradication campaigns against alien species? PLoS One 7, 1 - 11. doi: "10.1371/journal.pone.0048157"
Powell, M. & Vondrák, J. 2012: Yellow sorediate crusts called Caloplaca citrina in England. British Lichen Society Bulletin 110, 20 - 24. doi: ""
Powell, M. & Vondrák, J. 2012: Italian balustrade at Cliveden hosts Italian lichens? British Lichen Society Bulletin 110, 11 - 14. doi: ""
Prach K. 2012: Coal mining spoil heaps in the Most region: restoration potential of spontaneous succession. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 97 - 98. doi: ""
Prach K. 2012: Ekologie obnovy a její význam pro ochranu přírody a krajiny v České republice. In: Machar I., Drobilová L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice, 2 díl, Univerzita Palackého, Olomouc., 515 - 531. doi: ""
Prach K. 2012: Experimental restoration and subsequent degradation of an alluvial meadow. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 39 - 41. doi: ""
Prach K. 2012: Obnova a následná degradace nivních luk. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 39 - 41. doi: ""
Prach K. 2012: Praktické využití botaniky. Živa 60, 216 - 216. doi: ""
Prach K. 2012: Výsypky po těžbě uhlí na Mostecku: potenciál spontánní sukcese pro obnovu. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 97 - 98. doi: ""
Prach K., Klimešová J., Košnar J., Redčenko O. & Hais M. 2012: Variability of contemporary vegetation around Petuniabukta, central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 383 - 394. doi: "10.2478/v10183-012-0026-z "
Prach K. & Lepš J. 2012: Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Živa 60, 83 - 83. doi: ""
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Ekologie obnovy a ekologická obnova v České republice. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 9 - 10. doi: ""
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Restoration ecology and ecological restoration in the Czech Republic. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha, 9 - 10. doi: ""