Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Prach K. & Řehounková K. 2006: Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns? Preslia 78, 469 - 480.
Pyšek P., Kaplan Z. & Richardson D. M. 2006: Ecological studies dedicated to Marcel Rejmánek. In: Preslia 78: 361–516. 78, 361 - 516.
Pyšek P. & Richardson D.M. 2006: The biogeography of naturalization in alien plants. Journal of Biogeography 33, 2040 - 2050.
Pyšek P., Richardson D. M. & Jarošík V. 2006: Who cites who in the invasion zoo: insights from an analysis of the most highly cited papers in invasion ecology. Preslia 78, 437 - 468.
Réblová M. 2006: Clathrus archeri (Berk. 1860) Drink 1890 - květnatec archerův. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 19 - 19.
Réblová M. 2006: Lysurus cruciatus (Lepr. et Mont. 1845) Lloyd 1909 - ocasník křížatý. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 19 - 20.
Réblová M. 2006: Molecular systematics of Ceratostomella sensu lato and morphologically similar fungi. Mycologia 98, 68 - 93.
Réblová M. 2006: Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fisch. 1866 - psivka Ravenelova. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 20 - 21.
Réblová M. 2006: Stropharia rugosoannulata Farl. et Murrill 1922 - límcovka vrásčitoprstenná. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 21 - 21.
Réblová M., Seifert K.A. & White G.P. 2006: Chaetosphaeria tortuosa, the newly discovered teleomorph of Menispora tortuosa, with a key to known Menispora species. Mycological Research 110, 104 - 109.
Rief J., Hořák D., Sesláček O., Riegert J., Pešata M., Hrázský Z., Janeček Š. & Storch D 2006: Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographical isolation? Journal of Biogeography 33, 1959 - 1968.
Richardson D. M. & Pyšek P. 2006: Plant invasions: Merging the concepts of species invasiveness and community invasibility. Progress in Physical Geography 30, 409 - 431.
Roszková A. & Jankovská V. 2006: The pollen analysis of the chosen Quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše). In: Abstarcts from 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (7 EPPC 2006, 6.-11-September 2006), National Museum Prague, 115 - 115.
Rozkošný M., Heteša J. & Marvan P. 2006: Sledování mokřadů v oblasti dolního Podyjí v rámci projektu Morava. Vodní hospodářství 56, 10 - 12.
Rybníčková E. & Rybníček K. 2006: Pollen and macroscopic analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia. Vegetation History and Archaeobotany 15, 345 - 356.
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590.
Říha P. & Mihulka S. 2006: Jak se dělá tělo Hox, Knox, genové duplikace a rozmanitost života. Vesmír 2006/10, 606 - 612.
Sádlo J. 2006: Skalnaté enklávy v masivu Stožce a historická dynamika bezlesí na Šumavě. In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační inretpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha., 61 - 76.
Sádlo J. 2006: Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky čili Trvale udržitelná suburbie. Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 184 - 203.
Sádlo J. 2006: Stepní otázka a historická interpretace nelesní vegetace suchých biotopů v České republice. Bull.Slov.Bot.Spoločn., Suppl.č.2(14) 14, 117 - 126.