Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Liancourt P., Song X., Macek M., Šantrůček J. & Doležal J. 2020: Plant's-eye view of temperature governs elevational distributions. Global Change Biology 26, 4094 - 4103. doi:10.1111/gcb.15129
Lojka B., Martinik A., Weger J., Houška J., Doležalová H., Kala L., Szabó P., Kotrba R., Krčmářová J., Chládová A., Vávrová K., Jobbiková J., Ehrenbergerová L., Snášelová M. & Králík T. 2020: Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě. Česká zemědělská univerzita v Praze.
Lubbe F. C. & Henry H. A. L. 2020: The role of perennation traits in plant community soil frost stress responses. Annals of Botany 126, 873 - 881. doi:10.1093/aob/mcaa104
Lyčka Z. & Elster J. 2020: Punk’s not dead, even at the Czech Arctic Scientific Station in Svalbard. Oceanologia 62, 622 - 627. doi:10.1016/j.oceano.2020.03.007
Maes S. L., Perring M. P., Depauw L., Bernhardt-Römermann M., Blondeel H., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Govaert S., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Hertzog L., Jaroszewicz B., Kirby K., Kopecký M., Landuyt D., Máliš F., Vanneste T., Wulf M. & Verheyen K. 2020: Plant functional trait response to environmental drivers across European temperate forest understorey communities. Plant Biology 22, 410 - 424. doi:10.1111/plb.13082
Macháčkova M., Caspers Z., Ehsen B., Grzeszczak-Nowak H., Hermann D., Kącki Z., Mularczyk M., Sekerka P., Skalka M., Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 140.
Macháčková M., Ehsen B., Gębala M., Hermann D., Kącki Z., Rupp H., Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage - Hemerocallis. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 92.
Maicher V., Delabye S., Murkwe M., Doležal J., Altman J., Kobe I. N., Desmist J., Fokam E. B., Pyrcz T. & Tropek R. 2020: Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Scientific Reports 10, 1 - 11. doi:10.1038/s41598-020-78659-7
Maicher V., Sáfián S., Murkwe M., Delabye S., Przybyłowicz L., Potocký P., Kobe I. N., Janeček Š., Mertens J. E. J., Fokam E. B., Pyrcz T., Doležal J., Altman J., Hořák D., Fiedler K. & Tropek R. 2020: Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroon. Journal of Biogeography 47, 342 - 354. doi:10.1111/jbi.13740
Malíček J. 2020: Lišejníky NPR Kohoutov na Křivoklátsku. Bryonora 66, 25 - 33.
Malíček J. & Koukol O. 2020: Epifytické organismy - otrlí bojovníci s hlubokým citem pro životní prostředí. Živa 68, 34 - 36.
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2020: Lišejníky pralesa Hojná voda v Novohradských horách. Bryonora 66, 51 - 61.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. 2020: Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. Phytotaxa 461, 21 - 30. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.461.1.3
Malina T., Maršálková E., Holá k., Zbořil R. & Maršálek B. 2020: The environmental fate of graphen oxides in aquatic environment - Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae. Journal of Hazardous Materials 399, 1 - 10. doi:doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123027
Mandák B. 2020: Chenopodium ×paradoxum Mandák. Zprávy České botanické společnosti 55, 56 - 56.
Mandák B. & Marek M. 2020: Chenopodium giganteum D. Don. Zprávy České botanické společnosti 55, 53 - 56.
Maršálek B., Maršálková E., Odehnalová K., Pochylý F., Rudolf P., Sťahel P., Rahel J.,Čech J., Fialová S. & Zezulka Š. 2020: Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water 12, 1 - 14. doi:10.3390/w12010008
Martínková J., Klimeš A. & Klimešová J. 2020: Young clonal and non-clonal herbs differ in growth strategy but not in aboveground biomass compensation after disturbance. Oecologia 193, 925 - 935. doi:10.1007/s00442-020-04724-7
Martínková J., Klimeš A., Puy J. & Klimešová J. 2020: Response of clonal versus non-clonal herbs to disturbance: Different strategies revealed. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 9. doi:10.1016/j.ppees.2020.125529
Mašková T. & Klimeš A. 2020: The Effect of Rhizoboxes on Plant Growth and Root: Shoot Biomass Partitioning. Frontiers in Plant Science 10, 1 - 5. doi:10.3389/fpls.2019.01693