Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Liu D., Semenchuk P., Essl F., Lenzner B., Moser D., Blackburn T. M., Cassey P., Biancolini D., Capinha C., Dawson W., Dyer E. E., Guénard B., Economo E. P., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Nentwig W., Rondinini C., Seebens H., Weigelt P., Winter M., Purvis A. & Dullinger S. 2023: The impact of land use on non-native species incidence and number in local assemblages worldwide. Nature Communications 14, 1 - 11. doi:10.1038/s41467-023-37571-0
Loureiro J., Čertner M., Lučanová M., Sliwinska E., Kolář F., Doležel J., Garcia S., Castro S. & Galbraith D. W. 2023: The Use of Flow Cytometry for Estimating Genome Sizes and DNA Ploidy Levels in Plants. In: Heitkam T. & Garcia S. (eds.) Plant Cytogenetics and Cytogenomics. Methods in Molecular Biology, vol 2672. Humana, New York, USA. 2672, 25 - 64. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3226-0_2
Lozada-Gobilard S., Pánková H. & Münzbergová Z. 2023: Interactive effects of light, water, soil type and competition on the endangered Minuartia smejkalii vary over time. Preslia 95, 165 - 183. doi:10.23855/preslia.2023.165
Lubbe F. C. 2023: Understanding plants through imagery: Functional traits, cuteness, and narrative. Plant Science Bulletin 69, 227 - 231.
Lubbe F. C., Bitomský M., Bartoš M., Marešová I., Martínková J. & Klimešová J. 2023: Trash or treasure: Rhizome conservation during drought. Functional Ecology 37, 2300 - 2311. doi:10.1111/1365-2435.14385
Lubbe F. C. & Klimešová J. 2023: Nebojme se roztomilosti: Obrázky jako nástroj vědecké komunikace a popularizace. Vesmir 102, 352 - 354.
Lukavský J., Kopecký J., Kubáč D., Kvíderová J., Procházková L. & Řezanka T. 2023: The alga Bracteacoccus bullatus (Chlorophyceae) isolated from snow, as a source of oil comprising essential unsaturated fatty acids and carotenoids. Journal of Applied Phycology 35, 649 - 660. doi:10.1007/s10811-023-02916-1
Luláková P., Šantrůčková H., Elster J., Hanáček M., Kotas P., Meador T., Tajenecký V. & Bárta J. 2023: Mineral substrate quality determines the initial soil microbial development in front of the Nordenskiöldbreen, Svalbard. FEMS Microbiology Ecology 99, 1 - 15. doi:10.1093/femsec/fiad104
Macek M., Abraham V., Tkáč P., Novák D. & Kolář J. 2023: The diversity and distribution of introduced plant species reflect 8000 years of settlement history. Journal of Ecology 111, 787 - 798. doi:10.1111/1365-2745.14060
Ma H., Crowther T. W., Mo L., Maynard D. S., Renner S. S., van den Hoogen J., Zou Y., Liang J., de-Miguel S., Nabuurs G,.J., Reich P. B., Niinemets Ü., Abegg M., Yao Y. A. Y., Alberti G., Angelica M., Zambrano A., Vilchez Alvarado A., Alvarez-Dávila E., Alvarez-Loayza P., Alves l. F., Ammer C., Antón-Fernández C., Araujo-Murakami A., Arroyo A.,…, & Zohner C. M. 2023: The global biogeography of tree leaf form and habit. Nature Plants 9, 1795 - 1809. doi:10.1038/s41477-023-01543-5
Mahelka V., Kopecký D., Majka J. & Krak K. 2023: Uniparental expression of ribosomal RNA in ×Festulolium grasses: a link between the genome and nucleolar dominance. Frontiers in Plant Science 14, 1 - 17. doi:10.3389/fpls.2023.1276252
Mairal M., Garcia-Verdugo C., Le Roux J. J., Chau J. H., van Vuuren B. J., Hui C., Munzbergova Z., Chown S. L. & Shaw J. D. 2023: Multiple introductions, polyploidy and mixed reproductive strategies are linked to genetic diversity and structure in the most widespread invasive plant across Southern Ocean archipelagos. Molecular Ecology 32, 756 - 771. doi:10.1111/mec.16809
Malíček J. 2023: Červený seznam lišejníků ČR dle DaLiBora pro rok 2023..
Malíček J. 2023: Lišejníky NPR Velká Pleš na Křivoklátsku. Bryonora 71, 1 - 27. https://botanospol.cz/cs/node/7066
Malíček J., Coppins B., Palice Z., Vančurová L., Vondrák J. & Sanderson N. 2023: Coenogonium nimisii – a new isidiate epiphytic lichen similar to Porina rosei. Lichenologist 55, 305 - 313. doi:10.1017/S0024282923000257
Malíček J. & Konečná E. 2023: Lišejníky PR Bažantník v Českém ráji. Bryonora 72, 1 - 10.
Malíček J., Konečná E. & Steinová J. 2023: Contribution to the lichen biota of Romania. Herzogia 36, 409 - 427. https://doi.org/10.13158/heia.36.2.2023.409
Máliš F., Ujházy K., Hederová L., Ujházyová M., Csölleová L., Coomes D. A. & Zellweger F. 2023: Microclimate variation and recovery time in managed and old-growth temperate forests. Agricultural and Forest Meteorology 342, 1 - 11. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109722
Man M., Kalčík V., Macek M., Brůna J., Hederová L., Wild J. & Kopecký M. 2023: myClim: Microclimate data handling and standardised analyses in R. Methods in Ecology and Evolution 14, 2308 - 2320. doi:10.1111/2041-210X.14192
Maršálková E., Makieieva Y. & Kovar K. 2023: Monitorování životaschopnosti mikrobiální populace v pitné vodě metodou průtokové cytometrie. In: Vodárenská biologie. Sborník z konference, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 67 - 71.