Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Harris T., Klimeš A., Martínková J. & Klimešová J. 2023: Herbs are not just small plants: What biomass allocation to rhizomes tells us about differences between trees and herbs. American Journal of Botany 110, 1 - 9. doi:10.1002/ajb2.16202
Harris T., Ottaviani G., Mulligan M. & Brummitt N. 2023: Trait hypervolumes based on natural history collections can detect ecological strategies that are distinct to biogeographic regions. Journal of Ecology 111, 314 - 326. doi:10.1111/1365-2745.14005
Hawlitschek O., Sadílek D., Dey L-S., Buchholz K., Noori S., Baez I. L., Wehrt T., Brozio J., Trávníček P., Seidel M. & Husemann M. 2023: New estimates of genome size in Orthoptera and their evolutionary implications. PLoS One 18, 1 - 20. doi:10.1371/journal.pone.0275551
Hederová L., Macek M., Wild J., Brůna J., Kašpar V., Klinerová T. & Kopecký M. 2023: Ecologically relevant canopy openness from hemispherical photographs. Agricultural and Forest Meteorology 330, 1 - 10. doi:10.1016/j.agrformet.2023.109308
Hédl R. 2023: Pařeziny z pohledu přínosů pro přírodu. In: Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) Odrůstat ze svých pařezů, Botanický ústav AV ČR, Brno, 16 - 21.
Hédl R. 2023: Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika. Dokořán, Praha., 1 - 196.
Hédl R. 2023: Výmladkové lesy jako společné dílo přírody a člověka. In: Hédl R. (ed.) Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika, Dokořán, Praha, 17 - 53.
Hédl R. & Chytrý K. 2023: Obora: vstup zakázán. Živa 71, 101 - 104.
Hédl R. & Skalík J. 2023: Pařeziny z pohledu pragmatického. In: Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) Odrůstat ze svých pařezů, Botanický ústav AV ČR, Brno, 6 - 6.
Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) 2023: Odrůstat ze svých pařezů. Desatero pohledů na současné výmladkové lesy. Botanický ústav AV ČR, 1 - 57.
Hejda M., Čuda J., Pyšková K., Foxcroft L. C., Nkuna K. V., Novoa A. & Pyšek P. 2023: Impacts of invasive alien species on riparian plant communities in South African savanna. Journal of Tropical Ecology 39, 1 - 13. doi:10.1017/S0266467423000299
Hiiesalu I., Schweichhart J., Angel R., Davison J., Doležal J., Kopecký M., Macek M. & Řehaková K. 2023: Plant-symbiotic fungal diversity tracks variation in vegetation and the abiotic environment along an extended elevational gradient in the Himalayas. FEMS Microbiology Ecology 99, 1 - 13. doi:10.1093/femsec/fiad092
Hlavatá K., Leong-Škorničková J., Záveská E., Šída O., Newman M., Mandáková T., Lysak M. A., Marhold K. & Fér T. 2023: Phylogenomics and genome size evolution in Amomum s. s. (Zingiberaceae): Comparison of traditional and modern sequencing methods. Molecular Phylogenetics and Evolution 178, 1 - 14. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107666
Holmes R., Pelser P., Barcelona J., Tjitrosoedirdjo S. S., Wahyuni I., van Kleunen M., Pyšek P., Essl F., Kreft H., Dawson W., Wijedasa L., Kortz A. R., Hejda M., Berrio J. C., Siregar I. & Williams M. 2023: The naturalized vascular flora of Malesia. Biological Invasions 25, 1339 - 1357. doi:10.1007/s10530-022-02989-y
Hruška J., Bobek P., Cienciala E., Krajhajzl J. & al. 2023: Faktory vzniku a šíření požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Živa 71, 262 - 264.
Hudák L., Drahoňovská V., Dvořák V., Pánková B. & Petřík P. 2023: Generel zeleně města Terezín. Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Terezín, Památník Terezín, 1 - 164.
Hui C., Pyšek P. & Richardson D. M. 2023: Disentangling the relationships among abundance, invasiveness and invasibility in trait space. npj Biodiversity 2, 1 - 7. doi:10.1038/s44185-023-00019-1
Chianucci F. & Macek M. 2023: hemispheR: an R package for fisheye canopy image analysis. Agricultural and Forest Meteorology 336, 1 - 12. doi:10.1016/j.agrformet.2023.109470
Chondol T., Klimeš A., Altman J., Čapková K., Dvorský M., Hiiesalu I., Jandová V., Kopecký M., Macek M., Řeháková K., Liancourt P. & Doležal J. 2023: Habitat preferences and functional traits drive longevity in Himalayan high-mountain plants. Oikos 2023, 1 - 15. doi:10.1111/oik.10073
Chudomelová M. 2023: Pařeziny z pohledu lesních rostlin. In: Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) Odrůstat ze svých pařezů, Botanický ústav AV ČR, Brno, 24 - 29.