Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sádlo J. 2003: Listnaté mezofilní až xerotermní křoviny. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 41 - 86.
Sádlo J. 2003: Seslerio albicantis-Tilietum cordatae. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 168 - 170.
Scheffler, W., Houk, V. & Klee, R. 2003: Morphology, morphological variability and ultrastructure of Cyclotella delicatula HUSTEDT (Bacillariophyceae) from Hustedt material. Diatom Research 18(1), 107 - 121.
Soldán Z. & Liška J. 2003: Bryonora Index (No 1-30). Čes. bot. společ., 1 - 25.
Soldán Z., Peksa O., Halda J., Loskotová E., Marková I. & Palice Z. 2003: Mechorosty a lišejníky zaznamenané během XV. bryologicko-lichenologických dnů ve Velemíně (CHKO České Středohoří). Bryonora 32, 3 - 7.
Soukupová L. 2003: 3.4 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe. In: Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe.Department of Geography, University if Dundee, 56 - 60.
Soukupová L. 2003: 4.2 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. and Lindsay R. (eds.) Strategy and action plan for mire and peatland conservation in Central Europe. Wetlands International, 34 - 38.
Srutek M, Dolezal J 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58, 823 - 832.
Svobodová H. 2003: Time-space patterns in vegetation at Stránská skála. In: Svoboda, J., Bar-Josef, O. (EDs.): Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno basin, Moravia, Czech Republic, American School of Prehistoric Research,, 209 - 211.
Svobodová H. 2003: Time - Space Patterns in Vegetation at Stránská skála. In: Svoboda J. & Bar-Josef O. (Eds.): Stránská skála. Origins of the Upper Paleotithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 209 - 211.
Šrůtek M. & Doležal J. 2003: Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58, 823 - 832.
Šrůtek M. Kolbek, J. Jarolímek I. & Valachovič M. 2003: Vegetation-environment relationships within and among selected natural forests in North Korea. In: Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia, pp. 363-382. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht., 363 - 382.
Šrůtek M., Kolbek J. & Lepš J. 2003: Species and spatial structure of forests on the southeastern slope of Paektu-san, North Korea. In: Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia, pp. 383-407. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht., 383 - 407.
Tůma I. 2003: A study of the effect of pollution and climate impact on plant growth based on field transplantation (a phytometer method). 22/Supplement 2, 253 - 267.
Vítková M. 2003: Akátiny. In: Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acifdofilních lemů. 3, 264 - 284.
Vosátka M. 2003: A joint initiative for the use of mycorrhizal fungi in plant production (The establishment of the federation of european mycorrhizal fungi producers - FEMFiP. 38/2, 235 - 237.
Vosátka M. 2003: Knowledge on population biology of AMF as a tool for mycorrhizal technology: an introduction. 38/2, 111 - 112.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 1. Vesmír 82, 584 - 584.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 2. Vesmír 82, 644 - 644.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Morfologická transformace a ontogeneze. Vesmír 82, 524 - 524.