Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2009: Effect of manipulated rainfall on root production and plant belowground dry mass of different grassland ecosystems. Ecosystems 12, 906 - 914. doi:10.1007/s10021-009-9264-2
Fortunel C., Garnier E., Joffre R., Kazakou E., Quested H., Grigulis K., Lavorel S., Ansquer P., Cruz P., Doležal J., Eriksson O., Freitas H., Colodets C., Jouany C., Kigel J., Kleyer M., Lehsten V., Lepš J., Meier T., Pakeman R. J., Papadimitriou M., Papanstasis V., Quetier F., Robson T., Sternberg M., Theau J-P., Thebault A. & Zarovali M. 2009: Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter decomposability of grasslands across Europe. Ecology 90, 598 - 611. doi:10.1890/08-0418.1
Fránková M. 2009: Sinice a řasy západokarpatských prameništních mokřadů. Veronica 23, 26 - 27.
Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. 2009: The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9, 355 - 368.
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95. doi:10.1127/0029-5035/2009/0088-0081
Gonzalez-Toril E., Amils R., Delmas R. J., Petit J-R., Komárek J. & Elster J. 2009: Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. Biogeosciences 6, 33 - 44.
Grant F., de Jong Y., Kirschner J., Petřík P., Segers H., Sharman M., Tillier S., Watt A. & Young J. (eds) 2009: Strategies in Taxonomy: Research in a Changing World. Report of an e-conference. Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice, 1 - 67.
Grubhoffer L., Komárek J. & Květ J. 2009: Odešel Ivan Šetlík. Živa 57, 38 - 38.
Hadinec J. & Kaplan Z. 2009: Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. Zprávy České botanické společnosti 44, 307 - 308.
Hájek J., Kvíderová J., Worland R., Barták M., Elster J. & Vaczi P. 2009: Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia 48, 105 - 106.
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386. doi:10.1007/s12224-009-9050-0
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958.
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69.
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302. doi:10.1007/s11284-008-0506-0
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250. doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16528.x
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332.
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425. doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01608.x
Härtel H. 2009: Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů. Zprávy České botanické společnosti 44, 25 - 33.
Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. 2009: Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1 - 198.
Hauer T. & Pažoutová M. 2009: Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. Opera Corcontica 46, 57 - 66.