Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Chelli S., Ottaviani G., Campetella G. & Canullo R. 2020: Community weighted mean trait data of Italian forest understories. Data in Brief 28, 1 - 4. doi:10.1016/j.dib.2019.104947
Chrtek J., Mráz P., Belyayev A., Paštová L., Mrázová V., Caklová P., Josefiová J., Zagorski D., Hartmann M., Jandová M., Pinc J. & Fehrer J. 2020: Evolutionary history and genetic diversity of apomictic allopolyploids in Hieracium s.str. (Asteraceae): morphological versus genomic features. American Journal of Botany 107, 66 - 90. doi:10.1002/ajb2.1413
Chudomelová M. 2020: Kde se berou lesní byliny? Botanika 2020, 13 - 16.
Chudomelová M. & Zelený D. 2020: Tracing the signs of local dispersal in the temperate forest understorey using spatially structured vegetation data. Journal of Vegetation Science 31, 84 - 94. https://doi.org/10.1111/jvs.12835
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 1 - 172.
Chytrý M., Tichý L., Boublík K., Černý T., Douda J., Hájek M., Hájková P., Hédl R., Kočí M., Krahulec F., Kučera T., Landucci F., Láníková D., Lososová Z., Navrátilová J., Petřík P., Preislerová Z., Řezníčková M., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Vítková M. & Zelený D. 2020: Czech Veg-ESy: Expert system for automatic classification of vegetation plots from the Czech Republic. Zenodo.org. doi:10.5281/zenodo.3605562
Janečková P., Sejfová Z., Janeček Š., Chmel K,, Chmelová E. & Ewome F. L. 2020: Behavioural correlates of drinking speed in two West African sunbird species. Bird Study 67, 540 - 542. https://doi.org/10.1080/00063657.2021.1917510
Janoušková M. & Caklová P. 2020: Molecular quantification of arbuscular mycorrhizal fungal root colonization. In: Ferrol N. & Lanfranco L (eds.) Arbuscular Mycorrhizal Fungi. Methods and Protocols. Springer Science + Business Media, New York., 73 - 91. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0603-2
Janovský Z. & Herben T. 2020: Reaching similar goals by different means –Differences in life-history strategies of clonal and non-clonal plants. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 7. doi:10.1016/j.ppees.2020.125534
Jarić I., Courchamp F., Correia R. A., Crowley S. L., Essl F., Fischer A., González-Moreno P., Kalinkat G., Lambin X., Lenzner B., Meinard Y., Mill A., Musseau C., Novoa A., Pergl J., Pyšek P., Pyšková K., Robertson P., von Schmalensee M., Shackleton R. T., Stefansson R. A., Štajerová K., Veríssimo D. & Jeschke J. M. 2020: The role of species charisma in biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 18, 345 - 353. doi:10.1002/fee.2195
Jiroušek M., Fabšičová M., Winkler J., Zdražílková M. & Vymyslický T. 2020: Patří úhory do moderní zemědělské krajiny? Úroda 2020, 62 - 65.
Jones E. J., Kraaij T., Guerbois C. & Moodley D. 2020: An assessment of the invasion status of terrestrial alien ferns (Polypodiophyta) in South Africa. South African Journal of Botany 131, 64 - 73. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.02.008
Kaláb O., Šipoš J. & Kočárek P. 2020: Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science 23, 95 - 104. doi:10.1111/ens.12404
Kalendar R., Raskina O., Belyayev A. & Schulman A. H. 2020: Long Tandem Arrays of Cassandra Retroelements and Their Role in Genome Dynamics in Plants. International Journal of Molecular Sciences 21, 1 - 20. doi:10.3390/ijms21082931
Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. 2020: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. Preslia 92, 255 - 340. doi:10.23855/preslia.2020.255
Kattge J., Bönisch G., Díaz S., Lavorel S., Prentice I. C., Leadley P., Tautenhahn S., Werner G. D. A. & al. 2020: TRY plant trait database - enhanced coverage and open access. Global Change Biology 26, 119 - 188. doi:10.1111/gcb.14904
Keller S., Babbi M., Widmer S., Gehler J., Hausmann S., Berg C., Landucci F., Schwager P., Šumberová K. & Dengler J. 2020: Determination of habitat requirements of the glacial relict Nuphar pumila as basis for successful (re-)introductions. Tuexenia 40, 309 - 326. doi:10.14471/2020.40.022
Kirschner J. & Prausová R. 2020: Juncus ensifolius. Zprávy České botanické společnosti 55, 80 - 81.
Kirschner J., Štěpánek J., Klimeš L., Dvorský M., Brůna J., Macek M. & Kopecký M. 2020: The Taraxacum flora of Ladakh, with notes on the adjacent regions of the West Himalaya. Phytotaxa 457, 1 - 409. doi:10.11646/phytotaxa.457.1.1
Klimeš A., Klimešová L., Bartušková A. & Klimešová J. 2020: Climbing strategy in herbs does not necessarily lead to lower investments into stem biomass. Plant Ecology 221, 1159 - 1166. doi:10.1007/s11258-020-01070-9